(KUNTALEHTI) Högsta förvaltningsdomstolen ålägger Korsholms kommun att betala 120 000 euro i ersättning till ett företag som kom på andra plats i en anbudstävling. Kommunen hade efter att ha öppnat anbuden gett en av avsändarna rätt att komplettera sitt anbud. Marknadsdomstolen som tidigare behandlat ärendet hade gett tillstånd till kompletteringen.

Det var 2012 som Korsholm konkurrensutsatte grundrenoveringen och saneringen av en skolfastighet. Ett av anbuden var klart billigare än de andra. Företaget hade inte räknat med allt material som behövdes och kommunen gav rätt till komplettering till ett värde av 81 000 euro. Samma företag vann också anbudstävlingen. HFD säger nu i sitt utslag att företaget borde ha uteslutits ur tävlingen eftersom anbudet inte motsvarade förfrågan.

Oberoende av fällande dom sparar Korsholms kommun. Det anbud man valde gick på 1,9 miljoner medan det som kom på andra plats skulle ha kostat 2,2 miljoner. Inbesparingen blir trots allt inte så stor eftersom kommunen ålades att betala båda parters rättegångskostnader.

Pekka Moliis

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *