Tanken är att när mindre tid går åt till administration får Borgå stadsanställda mer tid för kundarbete, alltså för invånarna. Det säger en nöjd utvecklingschef Charlotta Grönqvist efter beslutet om att staden fått digitalt expertstöd av staten.

Sammanlagt har fem projekt i början av juni beviljats Finansministeriets särskilda expertstöd för digitalisering på förslag av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Läs mera: Mer information om expertstödet på DVV:s webbplats 

Stödet kommer i mänsklig skepnad för det är en expert som ska bistå förutom Borgå även Lahtis / Asikkala, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Livsmedelsverket samt regionförvaltningsverken.

Enligt programchef Marjukka Saarijärvi vid Finansministeriet ska kvaliteten på e-tjänster förbättras på ett ”människocentrerat sätt”. De experter som betalas av ministeriet kan vara till exempel tjänstedesigners, experter på förändringsledarskap eller experter på användbarhet. Det är DVV som ansvarar för genomförandet.

Borgå stad vill för sin del förtydliga processen för fullmakter eftersom det nuvarande läget orsakar extra arbete för kommunens anställda. Också de andra kommunerna inom Östra Nylands välfärdsområde kommer att medverka i projektet.

I klartext betyder det här att de anställda som representerar Borgå stad är i behov av en fullmakt i suomi.fi. I nuläget tar identifikationen mycket tid för den är manuell. Datasäkerheten och -skyddet blir också bättre med mer automation. 

– Processen ska bli automatiserad, effektiv och transparent, säger utvecklingsdirektör Grönqvist. 

Hon berättar att man kommer berätta om projektet bland annat i en blogg som alla kan läsa och också i DVV-sammanhang.  

– Vi vill utveckla goda förfaranden som kan utnyttjas av andra, konstaterar Grönqvist.

Vilken typs projekt är de övriga fyra som fått stöd?

– Lahtis och Asikkalas gemensamma satsning ska hjälpa ledningen fatta bättre servicebeslut med mer ingående och relevant info om kunderna. 

– Målet med ARA-projektet är att förenhetliga anvisningar så att kunderna hittar aktuell information på ett tydligt och lättanvänt sätt när hanteringen av bostadsrättsbostäder överförs från kommunerna till ARA.

– Livsmedelsverket vill veta vilka infobehov olika användargrupper har i livsmedelstillsynen och förbättra en gemensam tjänst som används av flera olika myndigheter.

Expertstödet innebär att en expert från DVV hjälper anställda på Borgå stad att utveckla en process och meningen är att alla kommuner och välfärdsområden i Finland ska dra nytta av förvaltningsmodellen, berättar Borgå stads utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist (Foto: Studio Lindell)

– Regionförvaltningsverken vill få allt fler att använda e-tjänster när de ansöker om vatten- och miljötillstånd genom att förbättra både processen och servicen. Projektet är ett samarbete med miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna, säger utvecklingschef Charlotta Grönqvist.

Det blir regelbundna morgonkaffetillställningar med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som värd – virtuella förstås – under hela sommaren och hösten med början den 15 juni (se länken nedan för datum och anmälning).

Webbseminarierna är öppna för alla och under dem kan man följa med hur det går för de aktuella projekten, nätverka med andra sakkunniga och diskutera digitaliseringen av offentliga tjänster.

Mer information och anmälan till webbseminarierna (på finska).