Välkommen till utbildningen om informationshantering! Bekanta dig med inspelningarna nedan och svara sedan på frågorna för att kolla förståelsen!

Avsnitt 1: Ny lagstiftning om informationshantering

> Ladda ned materialet i avsnitt 1 (pdf) | Kolla dina kunskaper om avsnitt 1!

Avsnitt 2: Att organisera informationshanteringen

> Ladda ned materialet i avsnitt 2 (pdf) | Kolla dina kunskaper om avsnitt 2!

Avsnitt 3: Planering och dokumentation av informationshanteringen

> Ladda ned materialet i avsnitt 3 (pdf) | Kolla dina kunskaper om avsnitt 3!

Avsnitt 4: Digital samverkan och allmän styrning av informationshantering

> Ladda ned materialet i avsnitt 4 (pdf) | Kolla dina kunskaper om avsnitt 4!

Avsnitt 5: informationssäkerhet

> Ladda ned materialet i avsnitt 5(pdf) | Kolla dina kunskaper om avsnitt 5!