Staden har igen mätt invånarnas optimism, liksom hur nöjda de är med tjänsterna i Vasa.

Vasa har som mål att vara den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Finland har redan under fyra år i rad nått status som världens lyckligaste land på FN:s lista. Världens lyckorapport publiceras nästa gång den 18 mars.

Den senaste lyckoenkäten i Vasa, genomförd i slutet av 2021, visar att staden är på god väg att nå sitt mål, skriver man i ett pressmeddelande.

På skalan 0–100 är siffran som beskriver Vasabornas lycka 74. I enkäten år 2020 var lycklighetstalet 73.

Webbenkäten besvarades av 1 081 Vasabor. Föregående års enkät besvarades av 478 personer.

Stadsdirektör Tomas Häyry tolkar ökningen i antalet respondenter som ett tecken på att stadens mål om lyckliga invånare på ett konkret sätt är synligt för Vasaborna.

Markku Ojanen, professor emeritus i psykologi, säger att Vasabornas förväntningar på framtiden har bibehållits positiva trots pandemin. Det här berättar om en anpassning.

Enligt enkäten litar majoriteten (77 procent) av Vasaborna på att livet återgår till det tidigare efter pandemin. Antalet negativa upplevelser har minskat något.

– Människornas positiva inställning är fantastisk, säger Ojanen som har jämfört resultaten.

Enkäten genomfördes innan Rysslands invasion i Ukraina. Häyry säger att man övervägde om det är lämpligt att just nu publicera resultaten av lyckoenkäten.

– Vi hoppas ändå att de positiva undersökningsresultaten kan ingjuta en tro på att vi också klarar av det här tillsammans och genom att stödja varandra – genom att ta hand om vår egen och våra närståendes ork samt genom att hjälpa ukrainarna enligt våra egna möjligheter, säger Häyry.

Ojanen använder benämningen ”lyckotjuvar” om sådant som försvagar och försvårar människornas lycka. Belastande faktorer finns ofta i den närmaste kretsen, heter det i pressmeddelandet.

– Enligt Vasas enkät är Vasabornas värsta lyckotjuvar fortfarande sjukdomar och skador, överdriven känslighet för människors prat och handlingar, tunga förluster och pressen på effektivitet i nutidens kultur, berättar Ojanen.

Vasaborna anser också att positivt tänkande är viktigt.

Den årliga lyckoenkäten utreder och mäter också invånarnas nöjdhet med tjänsterna som staden erbjuder. I enkäten bedömde 67 procent att staden just nu utvecklas i en bättre riktning.

– Vasa stad och flera tjänster fick bättre omdömen än i den föregående enkäten. Vad gäller tjänsterna är trenden överlag positiv, i synnerhet gällande sysselsättningsservicen, men visst finns det fortfarande sådant som kan förbättras, säger Ojanen.