Sysselsättningsenheten Vägskälet har i samarbete med Sibbo församlingars diakoniarbete delat ut varorna sedan 2015.

Efter sex år är det slut på EU:s mathjälp i Sibbo. Orsaken är inte att behovet minskat utan en nationell förändring av EU:s livsmedelsbistånd.

– Det är synd att den här verksamheten tar slut. I Sibbo har invånarna i många olika livssituationer behövt livsmedelsbistånd. Till exempel har matdistributionen hjälpt pensionärer och mindre bemedlade stora familjer. Förrådet töms och varorna delas ut senast den 31 mars, säger sysselsättningschef Lassi Puonti på kommunens nätplats.

Det är Livsmedelsverket som samordnar mathjälpen. I framtiden delas torra livsmedel som pasta, mjöl och konserver inte längre ut utan det EU-finansierade materiella biståndet kan  tillhandahållas enbart i form av betalkort. Exakt vad det betyder är ännu oklart. 

Enligt staden har sysselsättningsenheten Vägskälet i samarbete med Sibbo församlingars diakoniarbete delat ut varorna sedan 2015. Innan dess distribuerades EU:s livsmedelsbistånd av De arbetslösa i Sibbo rf.