Kommunerna har alla förutsättningar att klara coronakrisen, säger Kommunförbundets sakkunniga. Det som behövs är tuffa beslut och ett tydligt ledarskap i kommunerna.

Kommunförbundets vd Minna Karhunen diskuterar coronaepidemin med Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsärenden och ledande jurist Arto Sulonen. Inspelningen som är en del av Huomenta kunnat! (Godmorgon kommunerna!) gjordes innan beredskapslagen trädde i kraft.

Kommunförbundet följer aktivt med utvecklingen av coronaepidemin. Mera information finns på kommunforbundet.fi/corona eller på kuntaliitto.fi/koronavirus. Där finns också länkar till bland annat THL:s och Social- och hälsovårdsministeriets information.

I Kommunförbundets nya programserie tar vi upp aktuella intressebevakningsfrågor från dagordningen för Kommunförbundet. Varje inspelning innehåller aktuell info om intressebevakning och en diskussion med olika experter från Kommunförbundet. Avslutningsvis tar vi också upp ledningsfrågor. Programmet leds av Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Direktsändningen av God morgon kommuner! riktas till kommun- och stadsdirektörerna, inspelningarna är tillgängliga för alla i efterhand,