En kartläggningssedel ska underlätta byggnadslovansökningar, både för fastighetsägarna och kommunen.

Kimitoöns kommun hör till de kommuner som uppvisar en positiv nettoinflyttning.

Fjolåret bröt en fyra år lång negativ trend, konstaterade Erika Strandberg, tf kommundirektör, tidigare i januari.

 

För att se till att den positiva trenden fortsätter introducerar kommunen nu en kartläggningssedel.

Sedeln, som är värd 500 euro, kan sökas av fritidsboende som vill ändra sin fritidsbostad till fast boende. Det här ska också underlätta undantags- och bygglovsprocessen.

Näringslivsnämnden fattade beslut om sedeln den 13 januari, och så långt har tre fastighetsägare visat intresse, säger företagsrådgivare Mats Nurmio.

– Kartläggningen ska genomföras innan fastighetsägaren får sedeln, och man har sex månader på sig att anlita en behörig byggnadsplanerare.

Fastighetsägaren behöver inte anlita lokala företag, säger Nurmio. Viktigast är att sakkunniga personer gör kartläggningen. På så sätt underlättas processen för både fastighetsägaren och kommunen, då det från början är klart vad bygglovsansökan ska innehålla.

Priset för en dylik kartläggning varierar, beroende på fastighetens skick och storlek. Kommunen uppskattar att det handlar om mellan 500 och 1 000 euro.

Energifrågan, alltså fastighetens isoleringen, är oftast den svåraste biten när fritidsbostäder ska göras till fast boende, säger Nurmio.

– Här kan kartläggningen komma med alternativa och förnuftiga lösningar. En annan utmaning är tillgängligheten till olika rum, i praktiken handlar det till exempel om bredden på dörröppningarna.

I Kimitoöns kommun finns kring 5 000 fritidsbostäder. En del av dem ägs av personer redan bosatta i kommunen.

För personer i arbetslivet, som bor utanför Kimitoön, förutsätter en permanent flytt till kommunen sannolikt att man kan ta jobbet med sig, bedömer Nurmio.

– Det lokala utbudet av jobb är inte stort. Men om man tänker att vi nu har budgeterat 20 sedlar för potentiellt tusentals fastigheter så är det ingen stor procentuell andel. Jag kunde tänka dubbelt upp vad gäller antalet sedlar. Vi måste se till att marknadsföra detta. Det blir spännande att se hur många som nappar på erbjudandet.