De stora förändringarna i Finlands språkliga strukturer har skett bland personer med andra modersmål än finska eller svenska.

Antalet personer med främmande språk som mo-dersmål har ökat explosionsartat de senaste trettio åren. 1990 var det mindre än 25 000 personer med ett främmande modersmål, och 2018 hade denna siffra ökat till nästan 400 000.
Ganska naturligt så har den största förändringen skett i de större städerna, men ett antal finlandssvenska kommuner sticker fram i statistiken.

1990 toppade Kumlinge listan med högst andel personer med främmande modersmål, men det handlade ändå om mindre än två procent av befolkningen. Trettio år senare toppar Vanda listan, med nästan 19 procent. Befolkningen med främmande modersmål har ofta koncentrerats till en del kommuner och städer, vilket syns i listan nedan.

Eftersom Helsingfors är störst i landet är det naturligt att antalet personer med främmande modersmål är störst där. Ökningen har varit 1 200 procent, vilket dock är mindre än hälften av tillväxten i Vanda, där ökningen varit över 2 500 procent. Relativt sett har utvecklingen varit störst i en grupp med mindre kommuner, där utgångsläget ofta var att man inte hade några personer alls med främmande modersmål.

Största språkgrupperna från närområdet

Ungefär 120 olika språk finns representerade i Finland. När man tittar på vilka främmande språk som är vanligast i år 2018 är det närområdet som dominerar. Nästan 80 000 personer har ryska som modersmål, medan 50 000 talar estniska. Andra språkgrupper hänger ofta ihop med perioder av invandring, till exempel somaliska, arabiska och kurdiska.

Störst regional spridning för ryska

Det finns inga kommuner i Finland utan personer med främmande modersmål, även om antalet i några kommuner är mycket litet. De två största främmande språken är också mest representerade i kommunerna. Ryska finns i 231 kommuner, och estniska i 211. Engelska och arabiska finns i mindre än hälften så många kommuner.