Tim Sparv, kapten för Finlands herrlandslag i fotboll Huuhkajat, medverkar i Justitieministeriets kampanj ”Eget språk” för ett bättre språkklimat. Kampanjen, där även Kommunförbundet deltar, uppmuntrar olika språkgrupper att förhålla sig positivare till varandra. 

Justitieministeriets barometerundersökning Språkbarometern 2016 visade att det finns många utmaningar vad gäller den allmänna inställningen till andra språkgrupper. Närmare hälften av de svenskspråkiga och var femte finskspråkig uppgav att de i sin egen hemkommun blivit sämre behandlade på grund av det språk de talar. De preliminära resultaten av den barometerundersökning som färdigställs i december 2020 tyder emellertid på att situationen blivit något bättre.

Dock upplever fortfarande både de finskspråkiga och de svenskspråkiga minoriteterna i tvåspråkiga kommuner att relationerna mellan språkgrupperna innebär vissa utmaningar.

– I enlighet med regeringsprogrammet arbetar vi för att alla ska kunna få service på de två nationalspråken, finska och svenska. Kampanjen är viktig eftersom den har som mål att öka förståelsen och känslan av samhörighet människor emellan. Det är viktigt att var och en har möjlighet att uttrycka sig på sitt eget modersmål. Modersmålet är en del av vår identitet. Jag är glad att så många har velat delta i kampanjen säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Här är kampanjvideon som lanserades i måndags:

Språket är en väsentlig del av vår identitet. Språket hjälper oss att strukturera våra tankar, tolka vår omvärld och att skapa kontakter med andra människor. Därför vill justitieministeriet uppmuntra alla finländare att modigt tala sitt eget språk och att se den språkliga mångfalden som en styrka i vårt samhälle. #egetspråk #omakieli ? www.egetsprak.fi

Publicerats av Oikeusministeriö – Justitieministeriet

I kampanjen, som startar i dag, för fotboll människor samman över språkgränserna. Utöver juniorfotbollsspelare deltar också Huuhkajat-kaptenen Tim Sparv, som på sin egen dialekt uppmuntrar var och en att modigt tala sitt eget språk.

–  Språket är en attityd. Och speciellt som ung ska man våga prata, det behöver inte vara perfekt. Jag har alltid sett språk som en kul och intressant grej, men jag har blivit mera intresserad av språk när jag har bott utomlands. Det är spännande med svenska dialekter i Österbotten. Man glömmer lätt sin egen dialekt och börjar prata högsvenska. Det här är en viktig kampanj, säger Tim Sparv, som är kapten för Finlands herrlandslag i fotboll Huuhkajat.

Kampanjen ”Eget språk” syns och hörs i skolor, läroanstalter och arbetsgemenskaper runt om i Finland i november–december 2020. Vem som helst kan delta i kampanjen till exempel genom att dela kampanjvideon eller sin egen positiva språkerfarenhet i sociala medier.

Kommunförbundet är en av organisationerna som deltar i kampanjen. På videon säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen att modersmålet är en viktig del av hennes personlighet.

Hennes vackraste ord på finska är det lilla ordet ”tack”.