Förbundet för den offentliga sektorn JHL har pejlat finländarnas inställning till den offentliga sektorn.

En majoritet av finländarna vill att den offentliga servicen ska finansieras med skattemedel och produceras av den offentliga sektorn. Det här framgår av facket JHL:s barometer, där över 2 000 finländare deltog.

83 procent tycker att den offentliga sektorns tjänster ska vara skattefinansierade och 71 procent håller det som viktigt att kommunerna eller regionerna står för produktionen.

Bland de som deltog i barometern finns en viss misstänksamhet mot att lägga ut serviceproduktionen på entreprenad. Över hälften, 56 procent, tror att det ökar kostnaderna och en tredjedel, 32 procent, tror att kvaliteten lider om serviceproduktionen är i privat regi.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine uppmanar beslutsfattare i kommunerna att ta till sig av barometerns resultat.

I ett pressmeddelande säger Niemi-Laine att de kommuner som försöker spara genom att anlita privata serviceproducenter blir besvikna. I stället för inbesparingar får kommunerna en bristande service, menar JHL:s ordförande och hänvisar till skandalerna inom äldrevården.

En fjärdedel, eller 27 procent, av enkätdeltagarna accepterar skattehöjningar för att undvika att nivån på servicen sänks. Just nu verkar finländarna nöjda med kommunernas service. Bäst betyg får biblioteken, den specialiserade sjukvården, grundskolan och småbarnspedagogiken.

Flitigast använder finländarna kommunernas social- och hälsovård. Här finns också det största förbättringsbehovet: endast 42 procent av de som deltog i enkäten tycker att äldrevården håller en hög standard.