Mila Segervall, Kristinestads stadsdirektör och Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, förvaltningssekreterare, tog emot priset i slutet på förra veckan. Foto: Kristinestad.

– Vår målsättning är att vår förvaltning är så effektiv, transparent och lyhörd som möjligt för våra kommuninvånare, säger Mila Segervall, Kristinestads stadsdirektör.

Responsen från kommuninvånarna tas tillvara i det fortsatta arbetet att utveckla stadens förvaltning.

Utmärkelsen kommer via ELOGE, som är Europarådets program med syfte att främja god förvaltning och öka transparensen inom europeiska kommuner.

Deltagande kommuner utvärderar och förbättrar sin förvaltning genom en omfattande bedömningsprocess. Stadens anställda, förtroendevalda och kommuninvånare har också utvärderat staden genom enkäter.

– Vi är mycket glada över att ha över att har varit med och utmärkelsen vi fått. ELOGE har varit en unik möjlighet för oss att utvärdera våra nuvarande processer och identifiera områden där vi kan göra förbättringar, säger Mila Segervall, Kristinestads stadsdirektör i ett pressmeddelande.

– Från invånarenkäten framkom det att staden kan förbättra sin kommunikation till kommuninvånarna. Vi har inte lyckats berätta tillräckligt bra om vad våra skattemedel används till och vad vi gör. Invånarna upplever att servicen inte når alla på ett jämbördigt sätt och detta ska vi givetvis sträva till att förbättra” säger Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, förvaltningssekreterare.

Arbetet med att förbättra förvaltningen kommer att fortgå även om staden fått utmärkelsen. Staden kommer att fortsätta höra kommuninvånarnas åsikter på olika sätt, bland annat via enkäter.


Principerna för god förvaltning

 • Delaktighet, representation och rättvisa val
 • Reaktionsförmåga
 • Effektivitet och verkningskraft
 • Öppenhet och genomskinlighet
 • Laglighetsprincipen
 • Etisk verksamhet
 • Kompetens och förmåga
 • Innovation och öppenhet till förändring
 • Hållbarhet och långsiktighet
 • Sund ekonomi
 • Mänskliga rättigheter, kulturell diversitet och social samhörighet
 • Ansvarskänsla

De övriga kommunerna som erhöll utmärkelsen är: Itis, Kolari, Kuopio, Parikkala och Tohmajärvi. Programmet koordinerades i Finland av HAUS Kehittämiskeskus som är ett statligt in-house bolag som jobbar med tjänster för utbildning och utveckling. Programmet finansierades av Europarådet.