Hela 30 procent av fullmäktige- och styrelseordförandena anser att förtroendeuppdragen tar för mycket av deras tid.

Ordförandeuppdraget i stadsstyrelsen tar för mycket tid. Detta konstateras av Miriam Bondén (SFP) som lett stadsstyrelsen i Kaskö.

– Jag kan inte sköta ordförandeskapet samtidigt med jobbet eftersom mina arbetsskift är så långa, säger Bondén.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis nyhet. 

Bondén tjänstgör som äldre konstapel. Hon bad om avsked från uppdraget som stadsstyrelsens ordförande i augusti efter att hon återvänt i tjänst efter moderskapsledigheten.

– Mina arbetsskift är 11-12 timmar. Jag kan inte delta i möten varken på dagen eller kvällen. Jag skulle visserligen ha fått tillstånd att sköta förtroendeuppdraget under arbetstid, men det bara inte lyckas. Jag kan inte fungera som ordningsvakt om jag sitter i möten tre gånger i veckan.

Bondén, 39 fick som nykomling en plats i Kaskö stadsfullmäktige i kommunalvalet sommaren 2021. Hon var partiets röstmagnet och fick tredje flest röster.

– Jag förstod att stadsstyrelsens ordförande har mycket jobb men jag förstod inte i vilken svår situation staden befann sig i. Det framgick först då jag inledde mitt uppdrag.

I Kaskö har stadens anställda för stor arbetsbörda eftersom stadens resurser är små och man inte har lyckats besätta alla förmansbefattningar.

Detta har blivit en ond cirkel som också inverkar på skötseln av förtroendeuppdragen. Det är svårt att hitta en lösning på detta problem.

I dag leds stadsstyrelsen i Kaskö av Jan-Anders Lundenius (SFP). Bondén fortsätter som stadsfullmäktigemedlem.

Personer med familj tar sällan emot ordförandeuppdrag

Miriam Bondén är minsann inte ensam om sina tankar. Så mycket som 30 procent av alla styrelse- och fullmäktigeordföranden anser att det går för mycket tid till att sköta förtroendeuppdraget.

Detta framgår av en rapport Murrosajan kuntapäättäjät publicerad av Kommunförbundet i juni. Uppgifterna i rapporten baserar sig på en enkät riktad till de kommunala beslutsfattarna hösten 2020.

Enligt rapporten använder ordförandena i medeltal 11 timmar i veckan till att sköta förtroendeuppdraget. I städer med över 50 000 invånare tar ordförandeskapet upp till 21-22 timmar i veckan i anspråk.

– Ordförandeposterna och i synnerhet styrelseordförandeposterna är ju tidskrävande och bindande säger utvecklingschef Jarkko Majava från Kommunförbundet.

Majava föreslår att man i kommunerna funderar på hur arbetstagarna och de övriga beslutsfattarna kunde lätta på ordförandenas arbetsbörda.

– T.ex. olika slag av representationsuppdrag och möten kunde fördelas mellan de olika ordförandena så att inte allt skulle falla på en och samma person, säger Majava.

Enligt Majava är det inte vanligt att fullmäktigemedlemmar med familj avstår från ett ordförandeskap mitt i en mandatperiod. Oftast kandiderar dessa inte ens eller vägrar att ta emot ordförandeskap eller dylika tidskrävande förtroendeuppdrag.

Man måste på allvar begrunda tidsanvändningen

Juha Ojares från Ylöjärvi (Saml) gjorde ett av sitt livs svåraste beslut i september då han anhöll om befrielse från uppdraget som stadsfullmäktigeordförande.

– Jag gillade uppdraget men nu är det dags att prioritera den egna hälsan och familjen fast det är svårt att erkänna säger Ojares.

Han motiverade sitt beslut med arbetsbördan, utmattning och personliga familjeskäl. Ojares, 31 har fungerat i Ylöjärvi stadsfullmäktige sedan år 2012.

– Jag skulle aldrig ha trott att jag skulle få så mycket stöd över partigränserna. Det har varit nästan rörande, berättar Ojares som arbetar som projektchef i familjens byggbolag.

Ojares fortsätter som fullmäktigemedlem. Dessutom sitter han med i Birkalands välfärdsområdesfullmäktige och landskapsfullmäktige. Riksdagskandidaturen avstod han dock ifrån.

Trots många förtroendeuppdrag och byggprojekt har Ojares nu mer tid för sig själv och sina anhöriga än han haft på många år.

– Man måste på allvar tänka på sin tidsanvändning och också kunna säga nej. Jag har börjat märka i min kalender även fritid och detta trick fungerar.

Ylöjärvi stadsfullmäktige kommer att bevilja Ojares avsked under kvällens möte och utse en ny ordförande i hans ställe.

– Min avsikt är att återgå till uppdraget nästa höst säger Ojares.