Städernas ansvar är att erbjuda en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och demokratiskt hållbar hemkommun, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Olikheter i städernas profiler gällande storlek, befolkning med mera är en utmaning för serviceproduktionen men också en möjlighet till en säregen utveckling, säger kommunminister Sirpa Paatero, SDP, i samband med publicerandet av den nationella stadsstrategin 2020–2030.

— Vi garanterar lika möjligheter för städerna att skapa och trygga förutsättningar för invånarna och samfunden till framgång och välmående, säger Paatero.

Den nationella stadsstrategin 2020–2030 är statens och städernas gemensamma syn på städernas centrala utveckling under detta decennium samt hur stadspolitik bör utövas som ett partnerskap mellan staten och städerna.

Strategins fyra tyngdpunkter är: välfärd för var och en, fungerande förbindelser, en livskraftig stad, en klimatsmart stad.

Tyngdpunktsområdena bildar en implementeringsram. Stadsstrategin implementeras genom utvecklingsprogram och avtal mellan staten och städerna samt bestämmelser gällande strategins tyngdpunktsområden.

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen påpekar i sin kommentar att städerna och kommunerna representerar den lokala självstyrelsen.

— Städerna är inte enbart en teknisk förlängning av statens förvaltning. Vi representerar lokal demokrati.

Enligt Viljanen ligger styrkan i den nationella stadsstrategin i det faktum att den identifierar städernas betydelse. Fastän coronapandemin har gett stadsstrategin en ny dimension fortsätter städernas tillväxt.

— Vanda stad växer liksom förut. Nettoinflyttningen detta år går upp till 5 000.

— Det är vårt ansvar att erbjuda en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och demokratiskt hållbar hemkommun för invånarna. För detta ger de fyra tyngdpunktsområdena i strategin en god implementeringsram, berömmer Viljanen.

Viljanen betonar att städernas mångfald lägger press på en förändring av principerna för statsfinansieringen.

— Vissa uppgifter och samhälleliga utmaningar möter man framför allt i städerna men tyvärr förbises detta nästan totalt i finansieringssystemet. Därför bör man i fortsättningen ta i beaktande städernas mångfald och stöda dessa i deras strävan att lyckas i utförandet av sina uppgifter.

Stadsstrategin publicerades 23.9. Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel.