Det handlar om den första befolkningspolitiska utredningen i Finland på över ett årtionde.

Forskningsprofessor Anna Rotkirch leder ett utredningsprojekt, tillsatt av statsrådet, som ska gå igenom orsakerna till den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland och rekommendera politiska åtgärder för att trygga en hållbar befolkningsutveckling.

Utredningsperioden är 1.5.2020–31.3.2021. Rotkirch är forskningsdirektör vid Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet

I en intervju för Kommuntorget i mars sa Rotkirch att diskussionen om nativiteten måste breddas.

Nu kopplas den sjunkande nativiteten ofta ihop med den demografiska utvecklingen, det vill säga att Finlands befolkning blir allt äldre. Den här samhälleliga hållbarhetssynvinkeln är för snäv och fångar inte upp varför människor fattar personliga val, sa Rotkirch.

I ett pressmeddelande säger Rotkirch nu att befolkningsutvecklingen är förknippad med många utmaningar, men också möjligheter.

—Nativiteten har sjunkit förvånansvärt kraftigt och det är viktigt att reda ut vad det beror på. I början av året har det dock fötts fler barn än året innan. Vi verkar ha passerat nativitetens vågdal, säger Rotkirch

I Finland har det inte gjorts någon heltäckande befolkningspolitisk utredning på över ett årtionde, trots att nativiteten har sjunkit drastiskt under hela 2010-talet och var rekordlåg 2019.

Finland är en av de första välfärdsstater i världen där en betydande andel av befolkningen är äldre.

Fakta

  • Syftet med utredningsprojektet är att analysera befolkningsstrukturens utveckling och att granska hur förändringar i försörjningskvoten påverkar välfärdssamhället och hur ekonomisk, social och regional ojämlikhet påverkar nativiteten.
  • I projektet utreds också vad som lett till att nativiteten sjunker, hur de unga vuxnas behov och förväntningar har förändrats under 2000-talet samt hur ett familjevänligt arbetsliv och ett barnvänligt samhälle påverkar nativiteten.
  • Till styrgruppen för utredningsprojektet hör som ordinarie medlemmar statssekreterarna Olli Koski (ordförande), Maria Kaisa Aula, Minna Kelhä, Malin Brännkärr och Olli-Poika Parviainen. Styrgruppen har till uppgift att stödja utredaren genom att styra henne i beredningen av rekommendationer till politiska åtgärder.
  • Till stöd för projektet har statsrådets kansli tillsatt en vetenskapspanel för befolkningspolitik, som består av tio forskare som företräder olika vetenskapsområden. Medlemmar i vetenskapspanelen är dess ordförande professor Marja Jylhä, forskningsprofessor Mika Gissler, specialforskare Marika Jalovaara, biträdande professor Marjut Jyrkiäinen, professor Teppo Kröger, professor Ismo Linnosmaa, professor Jouko Miettunen, professor Mikko Myrskylä, forskningsprofessor Ari Väänänen och professor Eva Österbacka.