Tack vare kanalen ska transparensen utökas och åtgärderna mot segregering och oegentligheter förbättras.

Åbo stad har öppnat en tipskanal för stadens personal och för allmänheten. Kanalen, som också kan kallas en visselblåsarekanal, ska göra det möjligt att anonymt föra fram oegentligheter och sådant som går emot stadens etiska verksamhetsprinciper.

– Syftet är att uppmuntra till att notera och reagera på verksamhet som inte uppfyller stadens krav på ansvar och etik, säger Åbo stads revisionsdirektör Tuula Weckman i ett pressmeddelande.

Borgmästare Minna Arve har tidigare sagt att behovet att utveckla övervakningen blev tydligt i samband med den så kallade parkeringsautomatförskingringen. I den härvan förskingrades hundratusentals euro i parkeringsavgifter. De som dömdes för brotten var anställda av staden.

Liknande tipskanaler är sällsynta i kommunerna men åtminstone Helsingfors, Vanda och Tammerfors har kanaler för internt bruk. Dessa är alltså inte tillgängliga för allmänheten.

Enligt stadens pressmeddelande är det den interna revision som ansvarar för tipskanalen. Ana tips behandlas konfidentiellt, det vill säga att avsändarens anonymitet tryggas i varje situation.

Tack vare kanalen ska transparensen utökas och åtgärderna mot segregering och oegentligheter förbättras. Det kan till och med finnas ekonomiska fördelar med kanalen. I första hand handlar det om att få information om oegentligheter på ett förebyggande sätt.

Kanalens projektchef Jouni Satopää säger att det inte handlar om att ersätta stadens responstjänster utan om att komplettera dem.

– Tipskanalen är ett viktigt verktyg för att upprätthålla tilltron till stadens verksamhet. Kanalen kan underlätta bland annat när det handlar om att föra fram felaktigheter i den ekonomiska rapporteringen och bokföringen. Alla tips granskas noggrant.

Genom kanalen kan misstankar som rör den offentliga upphandlingen – till exempel mutor, korruption och missbruk av tjänsteställning – lyftas fram, liksom misstankar som rör stöld, skyddet av privata uppgifter och personuppgifter och IT-säkerhet.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.