Ingen har för avsikt att frånta ett enda barn rätten att delta i småbarnfostran, det handlar endast om att begränsa den dagliga vårdtiden,  påpekar Kommunförbundets sakkunniga Jarkko Lahtinen med anledning av att regeringen kommer att minskar den subjektiva rätten till barndagvård.

Lahtinen anser att debatten om att begränsa den nuvarande rätten till barndagvård är förnuftig. 

–  För barnen handlar det om i vilken omfattning de regelbundet ska delta i dagvård för att de småbarnspedagogiska målen ska uppnås. Ur barnets perspektiv kan målen sannolikt uppnås redan om barnet är tre till fem timmar per dag i dagvård, anser Lahtinen som i sin kolumn analyserar hur regeringens sparåtgärder inverkar på kommunernas småbarnsfostran.

Den ändring som Lahtinen tycker att det är svårast att godta är ändringen av förhållandet mellan antalet vårdare och barn i grupper med barn över tre år.

Läs Lahtinens kolumn här.

Läs också: HS: Finländare vill begränsa rätten till dagvård

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *