Vaskivuori gymnasium i Vanda får pris för bästa kvalitetspraxis inom den offentliga förvaltningen i Finland. Gymnasiets långsiktiga och övergripande kvalitetsarbete har haft en positiv inverkan på verksamhetskulturen i skolan.

Verksamheten vid Vaskivuori gymnasium är enligt utvärderingen exemplarisk, och praxis som tillämpas där kan överföras inte bara till andra läroverk utan till vilka andra organisationer som helst, oberoende av bransch.

Vaskivuori gymnasium har ca 1 000 elever, av vilka 120 studerar dans eller musik.

Valet publicerades den 1 december 2015 vid den nationella kvalitetskonferensen i Kommunernas hus i Helsingfors.

Vid samma tillställning tilldelades Helsingfors stads företagshälsovård Tyke ett hedersomnämnande. Tyke krediteras för strategibaserat förnyande av verksamhetssätten och sina goda resultat.

Bästa praxis inom den finländska offentliga sektorn har valts med två års mellanrum sedan år 2000. Bedömningskriterierna består av CAF-utvärderingsmodellen (The Common Assessment Framework) som utvecklats i samarbete av EU-medlemsstaterna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *