Den obligatoriska skolsvenskan är på agendan idag då utbildningsnämnden i Helsingfors har möte. Tjänstemännen säger nej till motion om frivillig svenska.

Utbildningsnämnden i Helsingfors ska ge ett utlåtande till stadsstyrelsen gällande en fullmäktigemotion om att göra svenskan frivillig i grundskolan som ett regionalt försök.

Bakgrunden  är en fullmäktigemotion av Nuutti Hyttinen från Sannfinländarna, där det föreslås att Helsingfors ska göra svenskan frivillig i skolorna till förmån för andra främmande språk. Motionen tar avstamp i den kläm som riksdagen godkände våren 2015 om regionala språkförsök med frivillig skolsvenska. Läs motionen här på finska.

 

Hyttinen motiverar motionen med att det i dagsläget bor fler personer med annat modersmål än finska eller svenska i Helsingfors än personer som talar svenska. Att kunna svenska är inte nödvändigt för alla finländare anser Nuuttinen. Istället för obligatorisk svenska borde föräldrarnas åsikter och tankar kring språkval i skolan utredas.

Kommuntorget skrev redan i febuari om hur kampen mot skolsvenskan trappas upp och hur Sannfinländarna systematiskt  lämnat motioner om regionala språkförsök där svenskan skulle göras valbar i flera kommuner.

Tjänstemännen säger nej till slopad svenska

I beredningen till utbildningsnämnden påpekar tjänstemännen att regionala försök inte ännu ens är möjliga. I regeringsprogrammet står att man ska utreda möjligheterna till regionala språkförsök, men någon sådan utredning finns inte ännu.

Tjänstemännen lyfter också upp Helsingfors tvåspråkighetsstrategi som en motivering för att bevara den obligatoriska skolsvenskan. Ett språkförsök kan också ha ödesdigra konsekvenser för eleverna efter grundskolan, eftersom svenska är ett obligatoriskt ämne i andra stadiets utbildning. Ett språkförsök kan göra att barn och ungdomar hamnar i en ojämlik situation.

Läs förslaget till utbildningsnämndens utlåtande till stadsstyrelsen om språkförsök i Helsingfors här (på finska).

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *