Motionen om fritt språkval leder inte till vidare åtgärder i  Uleåborg, åtminstone inte nu. Staden vill vänta och se.

Motionen om fritt språkval som lämnades in i juni i fjol på initiativ av Sannfinländarna har undertecknats av 24 fullmäktigemedlemmar. Sannfinländarnas har åtta fullmäktigeplatser i Uleåborg, vilket betyder att motionen har fått stöd också i andra partier.

Motionen behandlades i bildnings- och kulturnämnden i Uelåborg i september.

–  Motionsställarnas önskan om en mångsidig språkkunskap och frivillig skolsvenska finns redan i praktiken, konstaterade nämnden i sitt svar på motionen.

I Uleåborg kan eleverna inom den grundläggande undervisningen välja mellan svenska, engelska, tyska, franska och ryska som första främmande språk  (A1-språk) och mellan svenska, spanska, tyska, franska, ryska, samiska och engelska som andra främmande språk (A2-språk). Alternativen till det tredje främmande språket (B2-språk) är spanska, franska, tyska, ryska, italienska eller annat.

Att minska undervisningen i svenska ligger inte i linje med stadens strategi där Uleåborg ses som ”Capital of Northern Scandinavia”, det vill säga huvudstad i norra Skandinavien.

– Samarbetet med  Norden förutsätter att Uleåborgarna behärskar också det svenska språket, konstaterar nämnden.

Uleåborgs stad fick i fjol specialunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla språkundervisningen i staden med hjälp av språkbadsmetoden. Planen är att starta språkbadsgrupper i engelska och svenska.

I sitt svar på motionen konstaterar bildnings- och kulturnämnden att den vill veta mera om det nationella försöket med frivillig skolsvenska innan man överväger att delta eller inte.

Motionen är undertecknad av sannfinländarna Jenna Simula, Annemari Enojärvi, Juha Vuorio, Anne Snellman och Veijo Väänänen  och ytterligare 19 fullmäktigeledamöter. Sannfinländarna har 8 av 67 platser i fullmäktige i Uleåborg.

Läs också: Kampen mot skolsvenskan trappas upp – nu aktiverar sig sannfinländarna i kommunerna

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *