Endast en av fyra som svarat tror sig jobba kvar på samma daghem om fem år, visar Yle Huvudstadsregionens enkät som besvarats av personalen på Helsingfors svenskspråkiga daghem. 

Personalen klagar på personalbrist, dålig lön och brister i ledarskapet.

Av de 85 kommunalt anställda som svarat på enkäten uppger drygt 35 procent att de inte tror sig jobba kvar om fem år, medan knappt 25 procent tror sig jobba kvar.

Drygt 70 procent lyfter fram personalbristen på daghemmen i sina fritt formulerade svar. Strax under 45 procent skriver att lönerna är för låga.

I Helsingfors är lönen för en barnträdgårdslärare strax under 2 400 euro i månaden medan en barnskötare får några hundra euro mindre. Helsingfors har lovat höja lönerna nästa år med knappt 200 euro, rapporterar Svenska Yle.

Nästan en femtedel av personalens fritt formulerade svar lyfter fram att pappersarbetet ökat och att tiden inte räcker till för att sköta det.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *