Svenska kulturfonden reserverar 180 000 euro för svenskspråkig integration av invandrare. Det här beslöt fondens styrelse igår.

Bidragen riktas både till kulturaktiviteter, en invandrarkoordinator, fortbildning för lärare i svenska som andra språk och läromedelsproduktion. Också ett bidrag till Plan Finlands kampanj ”Nej till hatprat” reserveras förutsatt att kampanjen får fortsatt finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Utöver det här kommer Kulturfonden för år 2017 att utarbeta ett strategiskt program för integration och mångkultur.

– Finland behöver invandring och det stora antalet asylsökande är både en möjlighet och en utmaning. Lyckad integration kräver en bred palett av åtgärder och Svenska kulturfonden vill dra sitt strå till stacken genom en satsning på ökade möjligheter att integreras på svenska, säger styrelseordförande Stefan Wallin.

Kulturfonden reserverar också bidrag för fortbildning av lärare i svenska som andra språk för att råda bot på den brist på behöriga lärare som för tillfället råder. Också annan fortbildning som stöder integration och mångfald kan komma i fråga. Bidrag ges också för produktion av läromedel för integrationsutbildning och språkundervisning. Arbete inleds också för att ta fram en nätbaserad tjänst för svenskundervisning för invandrare.

Läs mer på Kulturfondens hemsida

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *