Språkundervisningen för asylsökande bör utvidgas till hela landet med frivilliga insatser. Det framhåller Kommunförbundets nätverk för sektorchefer inom bildningsväsendet. Nätverket önskar att Utbildningsstyrelsen vidtar åtgärder.

Nätverket ser med oro på hur finskundervisningen för asylsökande och för dem som beviljats asyl är ordnad i Finland.

Nätverket föreslår att Utbildningsstyrelsen utan dröjsmål samordnar en öppen  stödplattform för finskundervisningen. Plattformen skulle stödja den frivilliga undervisningen och den skulle sammanställas av det undervisningsmaterial som redan finns enligt principen om öppna data.

– Exempelvis i Uleåborg har man mycket goda erfarenheter av språkundervisning på frivillig basis. Omkring 20 har anmält sig för att undervisa på mottagningscentralen och på nödinkvarteringsenheterna, berättar utvecklingschef Juha Karvonen från Kommunförbundet.

En stor del av de frivilliga lärarnas tid går åt till att sammanställa material, eftersom det inte finns något färdigt material att tillgå.

– Tiden borde i första hand ägnas åt den egentliga språkundervisningen, framhåller Karvonen.

Barn som söker asyl och barn som har beviljats asyl har rätt till förskoleundervisning och grundläggande utbildning liksom alla andra barn. Enligt lag är kommunen skyldig att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning för barnen i kommunens område, också för barn som ännu inte beviljats asyl.

Kommunen kan också själv besluta att ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. Men någon lagstadgad skyldighet har kommunen inte.

– Det är nästan alltid nödvändigt med förberedande undervisning för att de asylsökande barnen ska få tillräckliga förutsättningar att delta i den ordinarie grundläggande utbildningen, säger Karvonen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *