Vid sitt möte idag tog Folktingets utbildningsutskott ställning till överborgmästare Jussi Pajunens förslag om att den svenska skoladministrationen i Helsingfors ska bli en del av den finska skoladministrationen. 

Fullkomligt oacceptabelt, säger utskottet i ett uttalande.

Förslaget är synnerligen problematiskt och fyller inte andan i språklagstiftningen. I grundlagen stadgas att Finlands nationalspråk är svenska och finska samt att den svenskspråkiga befolkningen har rätt till sitt eget språk och sin egen kultur.

Denna rätt kan inte förverkligas utan en stark svensk utbildningssektor som också innefattar förvaltningsautonomi, menar Folktinget. Det behövs en separat svensk utbildningsförvaltning på alla nivåer, men den kommunala nivån är den absolut viktigaste. Ärenden rörande den svenskspråkiga utbildningen ska planeras, koordineras och beredas på svenska, slår Folktingets utbildningsutskott fast.

Helsingfors kan inte gå i spetsen för en nedmontering av svenskan i Finland. Därför utgår vi ifrån att beslutsfattarna i Helsingfors inte godkänner Pajunens förslag, utan går in för att den svenska utbildningssektorn i Helsingfors också i fortsättningen har en egen svensk förvaltningsenhet, säger Folktingets utbildningsutskott i uttalandet.

Helsingfors är den kommun som har den största svenskspråkiga befolkningen i Finland. Närmare 37 000 Helsingforsbor har svenska som sitt modersmål.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *