Svenska Kvinnoförbundet vill att det under nästa regeringsperiod görs större satsningar på genuspedagogik i småbarnsfostran och utbildning. Barn och ungdomar behandlas olika utifrån kön, både medvetet och omedvetet. Därför är det viktigt att både daghem och skolor arbetar aktivt med att främja jämställdhet och utmana snäva könsroller.

Skyldigheten att utarbeta en operativ jämställdhetsplan omfattar för tillfället inte småbarnsfostran.

– Svenska Kvinnoförbundet vill att planeringsskyldigheten utvidgas så att genussensitivitet blir en bestående del av all småbarnsfostran. Samtidigt får alla flickor och pojkar utrymme att förverkliga sig själva som individer utan de begränsningar som könsstereotyper skapar, säger Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Ett ojämställt bemötande av flickor och pojkar leder till att barn ges olika möjligheter att utveckla sin självkänsla, språkutveckling, empati och motorik beroende på kön. Alla barn borde ges lika möjligheter att öva olika färdigheter istället för att begränsas av stereotypa könsroller.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns utbildningsval på gymnasie- och högskolenivå är fortfarande stora i Finland.

– Det bästa sättet att komma åt löneojämställdheten och fördelningen av arbetsmarknaden i mans- och kvinnodominerade branscher är att åtgärda könssegregationen inom utbildningen. Vi vill se satsningar för att förändra normativa könsmönster vid utbildningsvalen. Därtill bör kurser med jämställdhets- och genusperspektiv utgöra en obligatorisk del av utbildningen för lärare och barnträdgårdslärare, säger Jungner-Nordgren.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *