Nu finns det detaljerade anvisningar för hur skolor ska hantera sexuella trakasserier.

Anvisningarna är ett resultat av #metoo-kampanjen, som enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har visat att samhället måste göra mera för att skydda barn och unga.

– Alla barn och unga ska ha rätt till integritet, trygghet och möjlighet att växa upp skyddade från trakasserier och utnyttjande. Mest oroväckande är det att man inte alltid tagit barns och ungas nöd på allvar, att man inte har trott på dem och ingripit. Nu måste vi helt enkelt tillsammans skapa praxis för hur vi i alla lägen ingriper och skyddar barn och unga, säger Grahn- Laasonen.

Det är Utbildningssstyrelsen som på uppdrag av undervisningsministeriet  tagit fram anvisningarna. Anvisningarna finns tillsvidare bara på finska, men de översätts som bäst till svenska.  Samtidigt startar Undervisnings- och kulturministeriet ett åtgärdsprogram som ska stärka säkerhetskulturen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, läroanstalterna på andra stadiet samt i högskolorna. Fem miljoner euro har reserverats för programmet.

Läroanstalterna har redan länge haft en lagstadgad skyldighet att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. De fall som diskuterats i offentligheten och skolhälsoutredningar visar att sexuella trakasserier trots allt förekommer och att ingripandet har varit bristfälligt.

– Det har funnits ett behov för mer detaljerade anvisningar. Anvisningarna visar vad läroanstalterna kan göra för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Anvisningarna tar upp hur temat kan behandlas i olika läroämnen och ger konkreta instruktioner för rektorer, lärare, elevvården, studerande och vårdnadshavare, säger undervisningsrådet Kristiina Laitinen vid Utbildningsstyrelsen.

Kommuner och andra utbildningsanordnare har sedan år 2003 varit förpliktade att göra upp en plan för att skydda studerande från våld, mobbning och trakasserier. Hälsovårdslagen ålägger skolor att med tre års mellanrum granska att skolmiljön är sund och trygg och att det psykosociala välmåendet tryggas. Uppföljningen omfattar både sexuella trakasserier och de åtgärder som vidtagits.

Trots detta har 21 procent av gymnasierna och 18 procent av yrkesläroanstalterna inte skriftliga anvisningar eller rutiner för att känna igen sexuella trakasserier och ingripa i dem. I grundskolorna är motsvarande andel 12 procent. Siffrorna framgår av den senaste uppgiftsinsamlingen kring hälsofrämjande aktivitet (TEA) som Institutet för hälsa och välfärd gjort i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Anvisningarna (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *