Ansökningstiden för att delta i regeringens språkförsök som gör studier i det andra inhemska språket frivilligt har inletts. Högst 2 200 elever i den grundläggande utbildningen erbjuds möjlighet att delta i försöket.

Det är utbildningsstyrelsen som i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet erbjuder anordnare av grundläggande utbildning möjlighet att ansöka om tillstånd för försök med språk. Försöket är en del av Juha Sipiläs regeringsprogram Den nya grundskolan, som är ett av regeringens spetsprojekt.

Försöket gäller de elever i årskurs 5 eller 6  som hösten 2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket. Anordnare av grundläggande utbildning ska ansöka om tillstånd skilt för varje skola.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar försökstillstånden på framställning av Utbildningsstyrelsen. Högst 2 200 elever i den grundläggande utbildningen erbjuds möjlighet att delta i försöket.

För genomförandet av försöket har riksdagen  godkänt en separat försökslag. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018.

Ansökningstiden pågår åtta veckor fram till den 23.2.

Läs mer på utbildningsstyrelsens hemsidor.

Nätverket Svenska nu skickar ut infomaterial till  kommuner där språkförsöken kaan bli aktuella för att påminne om alla elevers rättighet att läsa svenska i grundskolan. Läs mer om den kampanjen här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *