Bristen på pengar är ett betydande hinder för ungas utbildningsmöjligheter i Finland. Rädda Barnen kräver tillsammans med barn-, föräldra-, ungdoms- och studentorganisationer att avgifterna för gymnasie- och yrkesinriktade studier avskaffas genom alla nödvändiga lagändringar och åtgärder. Nu inleds ett medborgarinitiativ för att göra utbildningen avgiftsfri för alla.

Medborgarinitiativet inleds måndagen den 18 september och organisationerna har som mål att samla ihop minst 50 000 underskrifter så att initiativet går till behandling i riksdagen.

Undervisningen i grundskolan och på andra stadiet är avgiftsfri, men i gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter är studeranden skyldiga att själva skaffa läroböckerna, arbetsredskap och arbetsmaterial som behövs vid undervisningen och ansvara för examensavgifterna. Det här anser initiativtagarna bakom medborgarinititiativet är fel. Studeranden ska ha lika möjligheter att studera på andra stadiet.

– Alla unga har inte lika möjligheter till utbildning efter grundskolan, även om Finlands lagstiftning förutsätter det. En avgiftsfri grundläggande utbildning allena garanterar inte sysselsättning. Dagens arbetsmarknad förutsätter åtminstone en examen på andra stadiet, skriver Rädda Barnen i sitt pressmeddelande.

Initiativtagarna har räknat ut kostnaderna för utbidlningen på andra stadiet: till exempel de totala kostnaderna för att avlägga en gymnasieexamen uppgår till 2 600 euro och kostnaderna för vissa yrkesinriktade examen kan, beroende på bransch och läroinrättning, uppgå till flera tusen euro. Detta ställer unga i en sinsemellan ojämlik ställning och belastar mindre bemedlade familjers utkomst.

– En genuint avgiftsfri studieväg från småbarnspedagogiken till högskolenivå skapar förutsättningar för att utnyttja Finlands kompetenspotential i dess helhet samt öka jämlikheten mellan familjer, står det vidare i pressmeddelandet.

Initiativtagare är Rädda Barnen rf, Finlands Gymnasistförbund, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Finlands Föräldraförbund och Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *