Enligt förslag från regeringen ska skolkuratorer inte längre behöva examen inom socialt arbete för att vara behöriga. Däremot krävs fortfarande huvudämnesstudier inom socialt arbete. Mindre stränga behörighetskrav underlättar rekrytering av skolkuratorer i Svenskfinland.

När elev- och studerandevårdslagen trädde i kraft 2014 ändrades behörighetskraven för skolkuratorer så att endast personer med utbildning inom socialt arbete var behöriga. Det innebar att en stor del av dem som studerat utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa och arbetade som skolkuratorer på svenska blev av med sin behörighet.

Enligt lagförslaget som regeringen överlämnade ipå torsdagen ska behörighetskraven nu utvidgas så att inte bara personer med behörighet för socialarbetaryrket eller socionomyrket utan också personer som har avlagt högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken personen har genomfört huvudämnesstudier i socialt arbete ska kunna arbeta som kurator.

Kommuntorget har talat med en av skolkuratorerna som blev av med sin behörighet 2014. Eftersom det är en känslig fråga, vill hen inte uttala sig med namn och vi kallar henne här för Annika.

– Det kan börja gå rykten bland föräldrarna att vår skola har en obehörig kurator och det kan in sin tur påverka eleverna, säger hon.

Annika hade studerat socialpsykologi för att få en lämplig utbildning som skolkurator. Hon blev färdig politices magister 2013 och fick genast jobb. Kort därefter ändrades kraven och hon var inte längre behörig. Men nu ser det ut att bli en ändring.

– Jag blev verkligt glad när jag hörde om detta. Kuratorer jobbar med mänskliga relationer och att hitta lämpliga personer för jobbet är viktigare än att ha en specifik utbildning. Framför allt bör den svenskspråkiga elevvården tryggas. Det råder brist på personer med socialarbetarutbildning, som talar svenska. Att ge kommuner större utrymme för rekrytering av kuratorer är ett sätt att se till att vi har kunniga svenskspråkiga kuratorer, säger Annika.

Fram till 1.8.2014  hade behörighetskraven för skolkuratorer varit lämplig högskoleexamen, vilket innebar att skolkuratorn förutom en examen i socialt arbete också kunde ha annan utbildning. På svenskt håll hade många studerat utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.  Plötsligt dög inte längre deras utbildning.

Mats Bergvik har arbetat som skolkurator i Malax och Korsnäs sedan 2001. Han har studerat utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi. Eftersom Bergvik hade fast anställning och hade arbetat mer än två år som skolkurator då behörighetskraven ändrades 2014 fick han behålla jobbet, men han minns flera kollegor som drabbades.

– Man blev ju rädd att bli av med jobbet, förstås. Men mest upplevde jag en form av missunnsamhet och ignorans gentemot oss som studerat utvecklingspsykologi när man tog bort behörigheten från oss.

”Skolkuratorn mycket mer än bara socialarbetare”

De ändrade behörighetskraven från 2014 har kritiserats och trots att den lag som reglerar behörighetskraven för skolkuratorerna är så ny som från 2014 revideras lagen. Orsaken kan bland annat sökas i regeringsprogrammet och skrivningarna i texten om att bredda olika utbildningars behörighetsgivande.

I det ursprungliga ändringsförslaget från utbildningsministeriet som skickades på utlåtanderunda i september föreslogs att lämplig högskoleexamen skulle räcka som behörighetskrav, men social- och hälsovårdsministeriet motsatte sig förslaget. På social- och hälsovårdsministeriet vill man att skolkuratorerna fortsättningsvis har en utbildning inom socialt arbete. Det förslag som riksdagen nu ska ta ställning till är en kompromiss. Lagändringen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

– Inte är det dumt att känna till grunderna i socialt arbete och vi samarbetar mycket med socialarbetarna i kommunen, men en skolkurator gör så mycket mer. När jag arbetar med barn från förskolan till gymnasiet är det väldigt viktigt att ha kännedom om olika utvecklingsskeden och psykologi. Där har min utbildning inom utvecklingspsykologi gett mig exakt det jag behöver. Skolkuratorn är mycket mer än bara socialarbetare, säger Bergvik.

Svårt hitta svenska kuratorer i Österbotten

rurik_ahlberg_foto_ann-britt-pada-1Flera österbottniska kommuner stöder förslaget att behörighetskraven för kuratorer ändras.

I Österbotten har så gott som alla skolkuratorer en utbildning som politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne. Det är en utbildning som väl lämpar sig för arbetet som skolkurator och Åbo Akademi i Vasa har under långa tider gett denna utbildning, berättar Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.

– Det skulle vara en annan sak om vi hade ett överutbud av svenskspråkiga socialarbetare i Österbotten, men det har vi inte. Mot den bakgrunden känns det onödigt att ställa kompetenskrav gör att en stor grupp blir obehöriga, säger Ahlberg.

– Det har fungerat väldigt bra med utvecklingspsykologer som kuratorer och det finns inga evidensbaserade siffror som visar att våra elever mår sämre än andra, säger Ahlberg.

Bergvik är inne på samma linje. Han menar också att högskolevärlden och arbetsmarknaden borde samarbeta bättre.

– Det skulle vara viktigt att de som studerar utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi har jobb att söka när de blir färdiga. Alla kan inte förväntas skapa sina egna jobb.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *