Det är omöjligt att förverkliga endast det ena sparpaketet i andra stadiet. Därför bör finansierings- och strukturpaketet för andra stadiets utbildning få en helt ny beredning, kräver Kommunförbundet.

Förslaget till lag om ordnandet av utbildningen på andra stadiet föll i riksdagen i början av veckan. Av lagpaketet återstår nu endast förslaget till lag om finansiering, som kommer upp till behandling i regeringen på torsdagen och i riksdagen ännu denna vecka.

– Enligt Kommunförbundets syn bildar dessa lagar en helhet, där lagarna kan vara så beroende av varandra att det är omöjligt att genomföra endast en del av helheten. Således bör inte heller lagförslaget om finansiering av utbildningen på andra stadiet godkännas i riksdagen, säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet.

I förslaget till strukturlagen eftersträvades besparingar på 69 miljoner euro genom en omläggning av anordnarnätverket. Detta hade gjorts genom en förnyelse av alla tillstånd att ordna utbildning på andra stadiet. Målet för struktur- och finansieringspaketet var att åstadkomma besparingar på totalt 247 miljoner euro för den offentliga ekonomin.

”Målet bör vara ett fungerande utbildningssystem som tryggar en tillräcklig tillgång till utbildning i hela landet.”

– Kommunförbundet anser att en omstrukturering av gymnasie- och yrkesutbildningen är viktig. Därför föreslår vi att den kommande regeringen inleder en övergripande finansiell och strukturell reform av utbildningen på andra stadiet. Ett omsorgsfullt och helhetsbetonat beredningsarbete bör göras i ett nära samarbete med kommunerna och reformen bör genomföras utgående från kommunernas behov. Målet bör vara ett fungerande utbildningssystem som tryggar en tillräcklig tillgång till utbildning i hela landet, betonar Päivärinta.

Kommunerna ansvarar för finansieringen av gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen med en andel på drygt 70 procent. Dessutom ordnas utbildningen på andra stadiet i regel av kommunen själv eller i samarbete med andra kommuner. I beredningen av lagförslagen bör särskild vikt också fästas vid reformåtgärdernas övergripande konsekvenser.

– Kommunerna och regionerna har redan gjort och gör fortfarande ett gott arbete med att utveckla anordnarnätverket så att det motsvarar utbildningsbehoven i regionen på ett övergripande sätt. Som det ser ut i dagsläget slutförs det nödvändiga förnyelsearbete som påbörjats i flera regioner även om lagförslagen faller, säger Päivärinta.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *