– I sista hand är det vårdnadshavaren som bestämmer vilket språk eleverna läser i grundskolan. Alla har laglig rätt att läsa svenska också elever i de kommuner som deltar i försöken med frivillig svenska, säger Mikael Hiltunen, projektchef för nätverket Svenska nu som skickar ut infomaterial till kommuner där försöken kan bli aktuella.

Riksdagsbehandlingen av regeringens proposition om försök med frivillig svenska i grundskolan är inne på slutrakan. Kulturutskottet väntas komma med sitt betänkande på fredagen 1 december och riksdagens plenum väntas rösta om frågan före jul.  Propositionen  möjliggör regionala försök med att utvidga språkutbudet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket.

Om lagen godkänns betyder det att kommunerna kan få ansöka om att vara en del av försöket som omfattar 2200 elever. Lagen föreslås träda i kraft så snabbt som möjligt, men senast 1.8.2018. Försöken inleds hösten 2018.

Enligt Aamulehti (18.11) har Sannfinländarna skickat ett utkast till fullmäktigemotion om deltagande i språkförsöket till sin partiavdelningar.  I artikeln nämn Ikalis, Birkala, Björneborg, S:t Karins, Kuopio och S:t Michels. Kommuntorget skrev redan i februari 2016 om hur Sannfinländarna trappat upp kampen mot skolsvenskan i kommunerna.

Som ett svar på det här har nätverket Svenska nu sammanställt ett infomaterial om rätten att läsa svenska i grundskolan.

– Vi har redan skickat materialet elektroniskt till föräldraföreningar och rektorer i Björneborg, Kuopio och Birkala, berättar Hiltunen.

– I sista hand är det vårdnadshavaren som bestämmer vilket språk eleverna läser i grundskolan. Alla har laglig rätt att läsa svenska, också elever i de kommuner som deltar i försöken med frivillig svenska.

Materialet är i form av en broschyr som också kan fås i tryckt version. I materialet lyfter Svenska nu upp tre fördelar med att läsa svenska i grundskolan: Det ger bättre förutsättningar för senare studier, det är nytta på arbetsmarknaden och det är en del av allmänbildningen och ökar förståelsen för kulturen i vårt tvåspråkiga land.

Vilka alla kommuner kommer ni att skicka materialet till?

– Vi planerar att skicka materialet till alla kommuner som ansöker om att vara med i försöket, säger Hiltunen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *