Utmärkelsen Bildningsvisionären gick i år till bildningsdirektören i Karleby, pedagogie doktor  Peter Johnson.  Han har en lång erfarenhet som fostrare, han är lärare pedagog, administratör och förgrundsfigur inom undervisningen.

– Genom sitt exempel har han både i arbetslivet och i studierna visat sig verkligen kunna visa vägen inom bildningen, framhåller Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet.

Peter Johnson är sedan 2008 bildningsdirektör i Karleby. Före det var han grundskolelärare och rektor. Johnsons doktorsavhandling behandlar utvecklingen av enhetliga grundskolor. Vidare har han haft många förtroendeuppdrag inom det kommunala och inom bildningsväsendet.

– I egenskap av bildningsdirektör i Karleby har Peter Johnson aktivt deltagit i Kommunförbundets olika nätverk och bidragit till utvecklingen av det kommunalt förankrade utbildningssystemet i Finland. På det sättet har han gett av sitt kunnande till hela kommunsektorn, säger Päivärinta.

Finlands Kommunförbund och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA rf tilldelade Johnson utmärkelsen under bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Kommunernas hus i Helsingfors torsdagen den 1 oktober 2015.

Kommunförbundet och OPSIA belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsen.

Det konkreta priset, bronsskulpturen Tranplogens ledarfågel är formgiven av konstnären Samuli Alonen.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *