Efter att Kaustby dragit sig ur är det nu bara fem kommuner som vill delta i regeringens språkförsök med frivillig skolsvenska. – En glädjande överraskning, säger Mikael Hiltunen, projektchef för nätverket Svenska Nu.

Kommunstyrelsen i Kaustby beslöt på måndagen enhälligt att inte gå med i försöket att byta bort svenskan, skriver Svenska Yle. I och med det är det bara fem kommuner som ansöker om att delta i regeringens språkförsök med frivillig skolsvenska.

– Jag tror det är de lokala företagarna i Kaustby som satt tryck på kommunstyrelsen. Företagarna i Kaustby har mycket samröre med de tvåspråkiga grannkommunerna och vet hur viktigt det är att ha språkkunnig personal, säger Hiltunen.

Nätverket Svenska Nu har skickat ut infomaterial till alla kommuner som ansökt om att delta i försöket och några till. I materialet lyfter Svenska Nu upp tre fördelar med att läsa svenska i grundskolan: Det ger bättre förutsättningar för senare studier, det är nytta på arbetsmarknaden och det är en del av allmänbildningen och ökar förståelsen för kulturen i vårt tvåspråkiga land. Materialet har skickats till föräldraföreningar, rektorer och bildningsdirektörerna i kommunerna.

Hiltunen tror kampanjen burit frukt.

– I t.ex. Imatra och Villmanstrand slopade man planerna på att delta i försöket efter att man hört föräldrarna i frågan, berättar Hiltunen.

I Nyslott, som har planer på att delta med fyra stycken skolor har man däremot meddelat att man tänker fråga om föräldrarnas åsikt först när man vet om ansökan blivit beviljad.

– Det tycker jag är en konstig tågordning, säger Hiltunen.

Nätverket kommer fortsättningsvis att vara i kontakt med kommunerna där språkförsöken kan bli aktuella.

– I sista hand är det vårdnadshavaren som bestämmer vilket språk eleverna läser i grundskolan. Alla har laglig rätt att läsa svenska också elever i de kommuner som deltar i försöken med frivillig svenska, säger Mikael Hiltunen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *