Det är krävande att flexa till distansundervisning och sedan tillbaka till närundervisning, säger Damlin.

Inger Damlin är ny ordförande för Finlands svenska lärarförbund FSL. På onsdagens fullmäktige fick Damlin 22 röster, medan de övriga kandidaterna Jens Mattfolk, Jeanette Lindroos och Pamela Leka fick 9, 8 respektive 3 röster. Därmed behövdes ingen andra valomgång.

Damlin säger till Kommuntorget att hon kommer att tillträda så fort som möjligt. Det är FSL:s styrelses önskan men fortfarande en förhandlingsfråga.

FSL har goda möjligheter att intressebevaka trots förbundets litenhet, säger Damlin. Styrelseplatser och närvarorätt i OAJ:s styrelse och fullmäktige och i OAJ:s allmänbildande lärares styrelse garantera detta.

— Sedan är FSL också en ansedd aktör inom finlandssvensk bildningspolitik, och genom det kan vi bevaka våra medlemmars intressen.

OAJ har förhandlingsrätt för FSL, och det gäller för FSL att påpeka frågor med särdrag som gäller det finlandssvenska, säger Damlin.

Hur skulle du beskriva lärarnas situation efter en vår av distansundervisning, och givet den tilläggsbudget för skolorna som regeringen presenterade i går?

— Vi har väldigt trötta lärare. De har flexat till distansundervisning och sedan tillbaka till närundervisningen, där de försökt identifiera kunskapsluckor som uppstått. Det har de klarat med glans, men man blir trött av förändringar. Det som oroar är tal om permitteringar, och då tänker jag inte bara på lärarna utan på den finländska utbildningsnivån.

— Vad gäller tilläggsbudgeten tänker jag att det är fint med en regering som är ödmjuk och tar ansvar. Jag hoppas att pengarna är rätt riktade, så att de landar där de behövs. Min erfarenhet som rektor för en stor skola för årskurserna 7 till 9 är att kunskapsluckor går att täppa till men att det också gäller att nå de elever som marginaliseras och är utsatta.

Kommunförbundets direktör för undervisning och kultur Terhi Päivärinta tycker att understöden för skolorna inte ska vara öronmärkta. Istället ska kommunerna och skolorna själva avgöra hur resurserna används på bästa sätt. Håller du med?

— Det är svårt att svara ja eller nej. I princip tycker jag att kommunerna inte ska behöva söka för då blir de beroende av ansökningsmaskineriet. Vissa kommuner har inte det maskineriet och då uppstår en ojämlikhet. Men den andra lösningen är inte hundraprocentig och garanterar inte heller den en jämlik utbildning.

Kommunsektorn, inklusive lärarna, fick i förra veckan ett nytt kollektivavtal. Damlin satt själv vid förhandlingsborden för FSL:s räkning och gläder sig över att ett avtal kunde slutas.

— För varje dag som gick riskerade vi ett sämre avtal. Vi är nöjda med att det nya avtalet ger arbetsro, även om det inte är hundraprocentigt utan bara lagom bra.

Fakta

  • Inger Damlin, 51, är från Vörå.
  • Utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare.
  • Har sedan 2016 jobbat som rektor för Korsholms högstadium.
  • Damlin har varit representant i FSL:s fullmäktige och styrelse och under de sex senaste åren FSL:s representant i OAJ:s styrelse.
  • Damlin har utsetts till ordförande för den resterande mandatperioden, det vill säga till slutet av 2022.
  • Ordförandeskapet är ett heltidsarbete.
  • Hon efterträder Christer Holmlund som blir generalsekreterare för Nordiska lärarorganisationers samråd NLS.