Svenskan dominerar ännu, men engelskan har en stor plats i många ungdomars liv visar del två av den svenskspråkiga ungdomsbarometern

Medan användningen av finska varierar enligt region och hemspråk verkar användningen av engelska vara lika utbredd i hela det svenskspråkiga Finland. Kring en fjärdedel av ungdomarna uppger att de talar engelska utanför familjen, t.ex. med vänner, i skolan eller på jobbet. I deras digitala omgivning är engelskan till och med starkare än svenskan: ungdomarna uppskattar att 47 procent av deras internetanvändning går på engelska och 40 procent på svenska.

– Vi ser att engelskan finns med på olika sätt i ungdomarnas vardag, oberoende av var de bor. Däremot varierar användning av finska mera. Till exempel de som kommer från mer svenskspråkiga hem använder nästan ingen finska alls på nätet, säger Magmas samhällsanalytiker Jenny Stenberg-Sirén.

Skillnader mellan pojkar och flickor

Det finns också skillnader mellan könen gällande vilka språk de använder på nätet. Pojkarna använder betydligt mera engelska på nätet, medan flickorna använder klart mera svenska.

En förklaring kan vara att ungdomarna gör olika saker på nätet. Ungdomsbarometern visar att pojkarna spelar datorspel och konsolspel, som ofta spelas tillsammans med andra från hela världen och då är språket engelska. Flickorna i sin tur är flitiga användare av sociala medier, där de kan hålla kontakt med sina vänner.

– Den här skillnaden mellan pojkars och flickors mediebeteende är välbekant från tidigare studier och bekräftar att nätet fyller olika funktioner för dem. En intressant följdfråga är hur medvetna språkval ungdomarna gör på nätet, om de aktivt väljer svenska eller engelska, eller om de känner sig så säkra på båda språken att valet sker automatiskt, säger Stenberg-Sirén.

Engelskan äter upp finskan

På lanseringstillfället hölls en paneldiskussion med professorn i svenska Marika Tandefelt, undervisningsrådet i modersmål och litteratur vid Utbildningsstyrelsen Pamela Granskog och ansvariga producenten för genren ung vid Svenska Yle Isa Mårtenson.

Panelen drog slutsatsen att engelskan snarare är ett hot mot ungdomarnas kunskaper i finska, än i svenska.

– Finlandssvenska ungdomar är friare att röra sig på både svenska och engelska. Man rör sig väldigt fort utanför sin bubbla till engelskan, sade Tandefelt.

– Engelskans frammarsch gör det svårt att förutse hur det går för språkutvecklingen. Då man ser på skolvärlden, ser vi en växande grupp som väljer att skriva B-finska i studentexamen. Det här gäller till och med elever som har haft modersmålsinriktad finska i gymnasiet, sade Granskog.

Granskog frågar sig hur språkvalen i grundskolan och gymnasiet kommer att påverka antagningen till högskolor och universitet.

– Unga svenskspråkiga som har stark engelska frågar sig vad de behöver finskan till. De klarar sig med att tala engelska i butiken och på stan. Det här blir ett problem, säger Granskog.

Undersökningen utfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Magma. Frågorna besvarades av 800 svenskspråkiga ungdomar i åldern 15–19 år.

Undersökningen möjliggjordes med hjälp av finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Yle, Lilla Teatern (Stadsteatern) och Svenska Teatern.

Den första delen av ungdomsbarometern kan läsas här. Under svenskspråkiga ungdomsbarometer som

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *