Bildningens roll blir allt viktigare i kommunerna efter reformena. Därför ordnar Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Kommunförbundet och regionförvaltningsverken diskussionstillfällen i åtta olika städer under våren för att fundera på undervisningens, kulturens, idrottens och ungdomsarbetets roll i framtidens kommun.

Hur kan man trygga närservicen i alla kommuner också i framtiden? Bl.a. den frågan försöker man hitta ett svar på under diskussionstillfällena. Andra viktiga teman är barn och ungdomar i framtidens kommun och hur bildningen kan fungera som motor för ökad livskraft och dragplåster i kommunen.

Till diskussionstillfällen bjuds kommunernas bildningsdirektörer, sakkunniga, aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete, rektorer, föräldraföreningar och representamter för olika organisationer. Också kommunal förtroendevalda är välkomna.

Enligt undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasosen har kommunens roll som arrangör för kommuninvånarnas närservice, som t.ex. småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritidsverksamhet kommit i skymundan av beredningen av landskapsreformen.

– Nu är det viktigt att dra igång diskussionen om kommunens nya roll och hur tjänsterna ska ordnas för alla kommuninvånare, oberoende av var de bor. En av kommunens viktigaste uppgift blir att ordna bildningstjänster och därför är det nu en ypperlig möjlighet för kommunpolitikerna att koncentrera sig på att utveckla den närservice som man inte haft tid för i fullmäktige tidigare,  säger minister Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande.

Grahn-Laasonen säger att det behövs fler sakkunniga inom undervisning, kultur och fritid i kommunernas fullmäktigen i framtiden.

Turnén startade i Joensuu måndagen 23.1. De följande tillfällena ordnas 25.1. i Tavastehus, 6.2. i Ulåborg, 14.2 i Rovaniemi, 20.2. i Tammerfors, 20.2. i Jyväskylä, 20.3. i Åbo och 24.3. i Vasa.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *