Kommunförbundet öppnar diskussionen om att totalt se över den grundläggande utbildningen . Förbundet anser att lagen om grundläggande utbildning bör revideras och samtidigt bör de viktigaste principerna för  utbildningen formuleras om.

– Kommunförbundet vill aktivera särskilt utbildningsanordnarna, dvs. kommunerna, och de kommunala beslutsfattarna, bildningsdirektörerna, rektorerna och lärarna att diskutera utmaningarna och behoven av förnyelse inom den grundläggande utbildningen. Vår förhoppning är att också andra aktörer på utbildningens område och beslutsfattare ska delta i diskussionen och öppet fundera på i vilken riktning grundskolan ska gå, sade Terhi Päivärinta, direktör för Kommunförbundets enhet för undervisning och kultur på bildningsväsendets konferens i Helsingfors den 4 oktober.

Kommunförbundet startar diskussionen  under temat ”Det bästa bör göras ännu bättre”. Kommunförbundet inbjuder till diskussion om utvecklingen av den grundläggande utbildningen på twitter under hashtaggen #braskola.

– Vi lyfter fram frågor om den grundläggande utbildningens utvecklingsbehov med sikte på 2020-talet, lärarskapet, läroplikten, undervisningens resurser och ledning.

Päivärinta påminner alla om att världens bästa PISA-resultat har uppnåtts i den offentliga, kommunala grundskolan.

– Förhållandena i skolorna i huvudstadsregionen med flyttningsöverskott och kulturell mångfald avviker mycket från förhållandena i landsbygdskommuner med flyttningsunderskott. Det betyder ändå inte att undervisningen inte skulle vara lika bra på båda hållen. Men utmaningarna och elevernas behov är så annorlunda. På det lokala planet vet man hur undervisningen bör ordnas under olika förhållanden.

– I det här landet måste folk kunna lita på att varje skola kan ge barnen ett gott stöd för deras uppväxt och lärande och att vem som helst oberoende av bakgrund kan nå hur långt som helst genom att satsa på studierna.

Delta i diskussionen på Twitter #braskola
Mera information på www.kommunforbundet.fi/braskola.

[dc_social_wall id=”492682″]

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *