Var finns Årets bibliotekskommun? Kommunförbundet delar i år för första gången ut utmärkelsen. Utmärkelsen Årets bibliotekskommun beviljas en kommun och dess biblioteksverksamhet. Tävlingens syfte är att  uppmärksamma bibliotekens arbete.

Tävlingen som ordnas av Kommunförbundet och Finlands biblioteksförening är ett erkännande för de kommunala biblioteken i Finland. Tävlingen ger kommunerna och biblioteken en möjlighet att berätta om sin verksamhet och sina framgångar.
Kriterierna är en mångsidig verksamhet och nya arbetsmetoder

I Årets bibliotekskommun används biblioteket i stor utsträckning och det är en plats och service som kommuninvånarna skattar högt.

– Kommunernas bibliotek hör till de mest populära bland våra offentliga tjänster. Enligt användarenkäterna är biblioteken uppskattade, man är nöjda med biblioteken och vill satsa på dem, säger Johanna Selkee, sakkunnig vid Kommunförbundets enhet för undervisning och kultur.

Framträdande i verksamheten i bibliotekskommunen 2018 är mångsidighet, bibliotekets arbetsmetoder och beaktande av kommuninvånarnas önskemål. En mångsidig verksamhet kan omfatta bibliotekets grundläggande uppgifter och utnyttjandet av lokaler.

När det gäller arbetsmetoderna kan det vara fråga om nya sätt att samarbeta med olika aktörer och att man lyssnar på och inkluderar kommuninvånarna.

– Ett bibliotek kan vara bra oberoende av kommunens eller bibliotekets storlek. Finland är fullt av lysande bibliotek av olika storlekar och typer. I framtidens bildningskommun har biblioteken stor betydelse för alla kommuninvånares kompetens och välfärd, säger Esa Nieminen, direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Kommunförbundet.

Vinnaren offentliggörs på Helsingfors bokmässa

I tävlingens första skede utser prisnämnden som består av sakkunniga högst fem finalister som presenteras på Åbo bokmässa 5.10.2018. Vinnaren offentliggörs på Helsingfors bokmässa lördag 27.10.2018. Domare i tävlingen 2018 är Jarppi Leppälä från Duudsons. Vinnaren belönas med ett diplom och ett konstverk av konstnären Esa Toivanen.

Rösta på ditt favoritbibliotek

  • Finlands biblioteksförening arrangerar också en omröstning på nätet, där publikfavoriten röstas fram bland finalisterna.
  • Delta i publikomröstningen på Finlands biblioteksförenings Facebook-sida på adressen www.facebook.com/kirjastoseura.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *