Utbildningsstyrelsen har kommit ut med uppgifter om kostnaderna för utbildning på andra stadiet. Kostnadsutvecklingen är positiv med lägre kostnader för både yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen samlar årligen in kostnadsuppgifter om undervisnings- och kulturväsendet.

Gymnasieutbildningens kostnader fortsatte att sjunka 2016. Kostnaderna sjönk med 1,1 procent jämfört med 2015. De genomsnittliga kostnaderna per studerande var 7 661 euro.

Billigast bland kommunerna i Svenskfinland var Vanda, där gymnasieutbildningen kostade 6174 euro per studerande. Dyrast var det i Kristinestad, där kostnaden är mer än dubbelt så stor.

Kostnaderna per studerande är fortfarande i genomsnitt mindre för privata utbildningsanordnare (6 633 euro) än för gymnasier som hade en kommun som huvudman (7 786 euro). Dyrast är det att ordna gymnasieutbildning i universitetens övningsskolor (11 089) euro och i statens gymnasier (9 761 euro).

Gymnasierna hade sammanlagt 101 396 studerande, vilket motsvarar föregående års nivå. 36 anordnare av gymnasieutbildning var privata, 222 kommunala och sex samkommuner. Dessutom fanns det tre statliga gymnasier och åtta övningsskolor för universitet. Antalet gymnasiestuderande fördelades enligt utbildningsanordnarna så att det fanns 10 108 studerande vid privata gymnasier, 313 vid statens gymnasier, 83 897 vid kommunernas gymnasier, 4 832 vid samkommuners gymnasier och 2 246 vid universitetens övningsskolors gymnasier.

 

Kommun Antal studerande Kostnad, utbildning Utbildning, andel Total-
kostnad
Malax 104 8419 81 % 10416
Pargas 258 5839 77 % 7555
Kronoby 162 5072 77 % 6589
Raseborg 445 6364 76 % 8369
Närpes 129 8067 75 % 10767
Pedersöre 190 5937 71 % 8321
Kimitoön 73 7904 70 % 11372
Nykarleby 104 7364 67 % 11017
Korsholm 218 4936 66 % 7496
Vörå 153 8385 65 % 12842
Kristinestad 104 8571 58 % 14716
Kyrkslätt 739 4884 77 % 6341
Lovisa 177 7258 73 % 9914
Karleby 946 4372 71 % 6195
Sibbo 317 6522 70 % 9372
Lojo 912 4760 68 % 7013
Åbo 3799 4245 65 % 6491
Hangö 110 9479 65 % 14658
Vanda 3999 3919 63 % 6174
Helsingfors 8271 4776 63 % 7563
Vasa 1058 4313 62 % 6968
Grankulla 665 5651 61 % 9253
Borgå 911 4737 58 % 8146
Esbo 4977 4983 57 % 8736
ALLA
KOMMUNER
83906 6861 70 % 9833

Källa: Utbildningsstyrelsen: https://vos.oph.fi/rap/kust/v16/raportit.html

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *