Sirpa Leväinen skrev årets bästa avhandling med kommunal inriktning.  Hedersomnämnanden får Raisamiina Rimpelä vid Svenska handelshögskolan  och Anna Sarvela vid Helsingfors universitet . Det är Kommunförbundet som belönar skribenterna.

Sirpa Leväinens avhandling utreder vilka metoder kommunen förfogar över i ägarstyrningen av aktiebolag. Avhandlingen är skriven vid Östra Finlands universitet.

I avhandlingens slutsatser behandlas kommunens roll i olika former av serviceproduktion, syftet med  verksamheten i kommunägda bolag samt behovet av ägarstyrning och sätten att genomföra styrningen.

– Eftersom aktiebolagsmodellen vinner allt mer terräng inom serviceproduktionen är det motiverat att utreda den kommunala ägarens möjligheter att påverka bolagets verksamhet. Avhandlingens tema är aktuellt eftersom strävan i den nya kommunallagen är att stärka den övergripande styrningen av kommunens verksamhet, framhåller Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet och medlem i tävlingsjuryn, som motivering till valet.

Två avhandlingar fick hedersomnämnande

Utöver huvudpriset ger Kommunförbundet två avhandlingar hedersomnämnande.

Veterinärmedicine licentiat Anna Sarvela får hedersomnämnande för sin avhandling ”Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä esimiehenä toimivien eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaidot”.

I avhandlingen kartläggs veterinärernas chefs- och ledningsfärdigheter ur de anställdas perspektiv. Dessutom utreds arbetsklimatet och personalens arbetstillfredsställelse vid tillsynsenheterna inom miljö- och hälsoskyddet.

Det andra hedersomnämnandet går till ekonomie magister Raisamiina Rimpelä för avhandlingen ”Kundnärhet och kundförståelse i utvecklingen av en kommunal tjänsteinnovation inom hälsovård”.

Syftet med avhandlingen är att öka förståelse för vilken betydelse kundnärhet och kundförståelse har i utvecklingen och driften av serviceinnovationer inom den kommunala hälso- och sjukvården.

13 avhandlingar tävlade om pro gradu-priset

Kommunförbundet har sedan år 1993 premierat den bästa avhandlingen pro gradu med kommunal inriktning med ett stipendium och delat ut ett till två hedersomnämnanden. Årets avhandling pro gradu premieras med ett stipendium på 2000 euro.

Premieringen sker på basis av de förslag som lämnats in av universitet och högskolor. I år bedömdes 13 avhandlingar pro gradu.

När avhandlingarna bedömts med hjälp av Kommunförbundets sakkunniga har man utöver arbetets genomförande fäst vikt vid hur man kan dra nytta av undersökningsresultaten i praktiken inom kommunsektorn.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *