En migrationsenhet kunde inrättas i Vasa. Det föreslår Österbottens Förbund och Vasa stad. I  landskapets fem förläggningar för asylsökande fanns i februari 1 768 personer.

Migrationsverkets  asylenhet öppnade i Vasa i februari och har för närvarande 28 anställda. Österbottens Förbund och Vasa stad gör nu gemensam sak för att ytterligare stärka migrationsverkets närvaro i Österbotten.

-Österbotten är ett av de mest internationella landskapen. Arbetskraftsinvandringen har ökat speciellt på 2000-talet, och det kommer hela tiden asylsökande hit. I landskapets fem förläggningar för asylsökande fanns i slutet av februari sammanlagt 1 768 personer inkvarterade. Dessutom tar nästan alla kommuner i Österbotten emot flyktingar, sägs i förbundets uttalande.

Vidare konstateras att i staden finns alla väsentliga ämbetsverk inom migrationsförvaltningen, hyrorna är rimliga och det finns kvalificerad personal i regionen.

Också Domstolsverk till Vasa!

Därtill föreslår förbundet att ett nytt domstolsverk, om det inrättas, skulle få Vasa som placeringsort.

Tanken på ett nytt ämbetsverk, domstolsverket, kommer från en utredning, som blev klar i fjol. I Finland sköter justitieministeriet alltjämt domstolarnas centralförvaltningsuppgifter, medan de övriga nordiska länderna och de flesta europeiska länderna för länge sedan har fört över dem från ministerierna till en separat förvaltningsenhet, sägs det i Landskapsförbundets uttalande.

Till Vasas fördel talar, enligt förbundet, att staden har långa anor inom inte bara justitieförvaltningen utan också inom till exempel skatte- och miljöförvaltningen. I Vasa finns en mängd funktioner inom rättsväsendet, såsom domstolar, huvudpolisstationen, åklagarämbetet och utsökningsverket.

-En sådan koncentration av myndigheter betyder en grundmurad kompetens, säger Österbottens förbund.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *