Högsta förvaltningsdomstolen anser att lagpaketet för vård- och landskapsreformen, där valfriheten också ingår, borde skickas till EU-kommissionen för behandling. Det är det enda juridiskt hållbara förfaringssättet, anser HFD.

HFD säger i sitt utlåtande att EU-kommissionens synpunkter och ändringsförslag borde beaktas innan lagarna träder i kraft.

Enligt HFD finns det oklarheter kring landskapens affärsverk. T.ex. är det oklart på vilka ekonomiska grunder de verkar och om de enligt EU:s förordningar har rätt till statligt stöd eller inte. Det handlar t.ex. om hur affärsverken behandlas inom beskattningen och i fall om konkurs. I sitt utlåtande hänvisar HFD till valfrihetslagen och det statliga stödet inom valfrihetsmodellen.

Enligt HFD är den offentliga social- och hälsovården i Finland till sin natur i första hand icke-vinstbringande, men saken är inte helt klar och därför bör det utredas hur lagstiftningen passar ihop med EU:s bestämmelser.

För att vara säkra på det juridiska anser HFD  att EU-Kommissionen bör ta ställning till frågan.

I regeringens tidigare förslag försökte man minimera det här problemet genom att att tvinga landskapen att bolagisera all den verksamhet som ingår i valfrihetsmodellen, men den modellen föll av andra orsaker.

HFD förutspår att lagarna innehåller flera punkter som kommer att innebära tolkningssvårigheter.

Läs utlåtandet i sin helhet här och artikeln i Kuntalehti här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *