Finlands flyktingkvot hålls på årets nivå och inställningen till asylsökande måste bygga på frivillighet. Den linjedragningen drar trion som förhandlar om regeringsprogrammet; partiordförandena Juha Sipilä (C), Alexander Stubb (Saml) och Timo Soini (Sannf)

Arbetet att få till stånd ett regeringsprogram verkar gå som smort och de tre partiledarna höll presskonferens i onsdags. I många kommuner är frågan om huruvida man bör ta emot flera flyktingar aktuell. EU kommissionen har diskuterat hur ansvaret för den humanitära katastrof som pågår, bland annat genom att tusentals flyktingar drunknar i Medelhavet, kunde fördelas mera rättvist mellan medlemsländerna.

I dag står Tyskland och Sverige för den största kvoten och man har till och med i Sverige vädjat till Finland att ta sitt ansvar. Men regeringsförhandlarna säger alltså nej till att införa ett utvidgat gemensamt ansvar inom EU.

– Hur många flyktingar man tar emot måste grunda sig på medlemsländernas frivillighet och egen uppskattning, sade Soini på presskonferensen.

Man har nu beslutat sig för att göra en oberoende utredning av Finlands invandrar- och flyktingpolitik, uppskatta kostnaderna och undanröja olika byråkratiska hinder . Språkundervisningen ska utvidgas för invandrare.

Alexander Stubb talade för ett mångkulturellt och flerspråkigt och fördomsfritt Finland.

– Vi säger skarpt nej till rasism.

Men han sade samtidigt att han inte förstår EU:s logik då man talar om att medlemsländerna borde binda sig till flyktingkvoter.

Juha Sipilä talade varmt för invandring som befrämjar sysselsättningen, den offentliga ekonomin och internationaliseringen.

-Företag  som anställer specialister måste kunna få specialkunskap in i landet på ett smidigare sätt .

Det kommer i framtiden att bli dyrare för personer som kommer från länder utanför EU att studera i Finland, de kommer att bli tvungna att betala terminsavgift.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *