Vem är beredd att offra sin fritid på att verka för det allmänna bästa? Svaret stavas förtroendevald.

Björn Månsson (SFP) är pensionär och heltidspolitiker i Helsingfors. Månsson är bland annat gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors, ersättare i stadsstyrelsen, styrelsemedlem i Helsingforsregionens trafik HRT och medlem i Nylands landskapsfullmäktige.

2016-05-bjorn-mansson

Under en ”vanlig” vecka upptar hans förtroendeuppdrag allt från 20 timmar till 40 timmar, tidvis till och med mer än så.

– Förtroendeuppdragen är frivilliga och känns därför inte belastade. Jag har intressanta uppdrag och tid nu när jag är pensionär, säger Månsson.

Och: Som förtroendevald har man också möjlighet att tacka nej till uppdrag, påpekar han.

– Det är väljarna som bestämmer om du blir invald i fullmäktige eller inte. Den saken kan du inte påverka, men resten av uppdragen har du alltid möjlighet att tacka ja eller nej till.

Joonas Leppänen (VF) är medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors, Nylands förbund och Folktingets styrelse.

2016-05-joonas-leppanen

– Det känns som om jag lägger ner ganska mycket tid på mina förtroendeuppdrag, uppskattningsvis sex timmar i veckan. Oftast blir det mer när det är nämndmöte.

Leppänen säger att han inte har möjlighet att lägga sig in i alla ärenden som social- och hälsovårdsnämnden behandlar.

– Jag fokuserar helt enkelt på vissa ärenden. När hälsovårdsnämnden och socialnämnden slogs ihop ökade arbetsmängden för oss förtroendevalda enormt.

Leppänen tror att en modell med anställda politiker skulle öka intresset för politik bland andra yrkesgrupper än pensionärer, studerande och organisationsanställda.

– Det är problematiskt ur demokratisynpunkt att så få har tid att engagera sig i kommunalpolitik. Anställda politiker kunde mycket väl vara en lösning.

Christina Mickos (SFP) som är fullmäktigeordförande i Lappträsk använder cirka sex timmar i veckan till sitt förtroendeuppdrag.

2016-05-kristina-mikkos

– Jag borde satsa mer tid på uppdraget, men jag jobbar heltid och hinner inte med mer.

Mickos har nyligen besökt Lappträsks vänort i Norge där fullmäktigeordförande är heltidsanställd politiker.

– Där var man förvånad över att jag jobbade gratis som ”hobbypolitiker”, berättar hon.

Christina Mickos stöder en modell med anställda politiker. Som läget är idag, representerar politikerna inte alla invånargrupper.

– I fall vi i Finland vill att andra grupper än pensionärer och jordbrukare engagerar sig politiskt, borde vi ha anställda förtroendevalda, säger hon.

Jonas Heikkilä (Gröna) i Åbo är styrelseordförande för Åbonejdens vatten AB och medlem i undervisningsnämndens svenska sektion, omsorgsnämnden i Åboland och ersättare i Kårkullas styrelse.

2016-05-hekkila-jonas Mina uppdrag tar i snitt fem timmar per vecka. Ibland har jag dåligt samvetet för att jag inte hinner lägga mig in i ärenden tillräckligt. Samtidigt vet jag också att den som bereder ärendena inte heller har tid att ta fram alla uppgifterna till mig.

Heikkilä föreslår att antalet beslutsinstanser och -nivåer minskas i kommunerna. Det skulle spara tid också bland de förtroendevalda.

– I dag ska ett ärende behandlas i flera instanser innan beslut. Varför inte minska antalet instanser och till exempel göra stadsstyrelsemedlemmarna till anställda politiker, föreslår han.

Så här mycket tid tar ett uppdrag:

  • Fullmäktigeledamot: 8,5 veckotimmar i veckan
  • Medlem i kommun- eller stadsstyrelse:  11,5 veckotimmar
  • Nämndmedlem: 4,2 veckotimmar
  • Källa: Arttu2

Läs också:

Förtroendeuppdragen i stora städer motsvarar deltidsjobb

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *