Att publicera ett preliminärt utlåtande som kommunerna får ta ställning till är ett sätt att föra dialog mellan kommunerna och Kommunförbundet säger Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten. Framför  allt föreslår Kommunförbundet betydande begränsningar i statens rätt att styra beslutsfattandet i landskapen.

I det preliminära utlåtandet tar Kommunförbundet ställning för svenskan och föreslår bland annat att det i styrelserna i tvåspråkiga landskap alltid ska finnas en person som representerar den språkliga minoriteten.

– Styrelsen är det viktigaste organet i landskapet. Jag anser att det är en ganska bra garanti för att de språkliga frågorna kommer fram när det behövs om den språkliga minoriteten har en egen representant där, säger Sulonen.

Hur troligt är det att Kommunförbundets förslag kommer med också i regeringspropositionen?

– Det är en bra fråga. De saker vi tar fram i våra riktlinjer är sådana vi har lyft upp också tidigare i beredningsarbetet. Kommunförbundets representanter sitter med i otaliga arbetsgrupper som bereder lagförslagen. Så hur vi ska lyckas i framtiden då vi inte lyckas hittills är en bra fråga.

– Men jag tror att om man hugger tillräckligt länge i samma sten så går den till sist sönder, säger Sulonen.

Han hoppas att åtminstone frågor som rör landskapens självstyre och att de inte ska styras så hårt i operativa frågor är sådant som ska fås med i regeringspropositionen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *