Rekordmånga kvinnor som fullmäktigeordförande

15.8.2017

Andelen kvinnor som valts till ordförande i fullmäktige är högre än någonsin, visar en undersökning som Kommunförbundet gjort. 39 procent av alla fullmäktigeordförande är kvinnor, vilket betyder att andelen stigit med 11 procentenheter sedan förra valperioden.

 – Kvinnornas andel av ordförandeposterna i fullmäktige har stigit hela tiden sedan 1993 då bara 16 procent av ordförande i fullmäktige var kvinnor. Nu är andelen kvinnor som ordförande lika stor som andelen kvinnor i fullmäktige överlag, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

I styrelsen är andelen kvinnor något lägre. 31 procent av styrelseordförandena är kvinnor mot 26 procent under förra valperioden.

I 30 kommuner är både fullmäktiges och styrelsens ordförande en kvinna. I 121 kommuner är det däremot män som sitter på posterna.

Pekola-Sjöblom påpekar att ordförandevalet i kommunernas beslutsorgan inte följer någon könskvotering och därför kan skillnaderna mellan kommunerna vara stora.

Centern leder ordet i flest kommuner

Av de politiska partierna leder Centern ordet i 48 procent av kommunerna. I styrelserna är andelen centerpartister som är ordförande ännu högre, 59 procent.

SDP står för 22 procent av ordförandeplatserna i fullmäktige och Samlingspartiet för 17 procent.

Av fullmäktigeordförandena är 23 stycken också riksdagsledamöter.

Bara en liten del av ordförandena är under 30 år gamla. Medelåldern bland ordförandena både i fullmäktige och styrelse är 52 år.

Kommuntorget har sammanställt uppgifter om jämställdheten i kommunpolitiken under förra valperioden. Kolla hur läget såg ut då.

Mer om jämställdhet i kommunerna

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här