Övning och planering hjälper kommuner i krissituationer

22.8.2017

Kommunerna har en betydande roll för att garantera finländarnas säkerhet. Risken för att händelser som terrordådet i Åbo ska inträffa går aldrig helt att eliminera, men med hjälp av samarbete mellan olika instanser kan riskerna ändå minimeras. Kommunen står också i nyckelposition i eftervården av ett terrordåd, skriver Kuntalehti.

– Vi har färdiga strukturer för säkerhetsplaner och beredskapsplaner som kommunerna kan använda sig av för att kunna förbereda sig för olika situationer. Det handlar om samarbete mellan flera olika säkerhetsmyndigheter och det samarbetet har pågått redan länge, säger Vesa-Pekka Tervo , utvecklingschef för räddningsväsendet vid Kommunförbundet till Kuntalehti.

Han betonar vikten av att vara beredd och också öva sig.

– Det går enkelt att öva olika situationer. Istället för att sällan ha stora massiva övningar borde tyngdpunkten ligga på små och välfokuserade övningar som upprepas ofta. Övningar är en väldigt viktig del av beredskapsarbetet och man kan aldrig öva för mycket, säger Tervo till Kuntalehti.

Skyddspolisen har inte höjt hotnivån i Finland efter dådet i Åbo.

– Hotnivån har inte höjts, så den allmänna säkerhetsnivån i Finland är oförändrad. Händelsen kräver ändå en utvärdering av situationen inom den egna organisationen och att man funderar på hur väl man är förberedd för en liknande situation, säger Tervo.

Kommunerna arbetar med asylsökande på flera plan. Därför har kommunerna också mycket information om det lokala läget.

– Kommunernas uppskattning om hur processerna behöver utvecklas är väldigt värdefulla och borde beaktas i centraförvaltningens direktiv och lagstiftningen. Kommunen är närmiljö för alla invånare och väldigt viktig för att skapa gemenskap. Kommunerna kan också göra uppskattningar i rätt proposition så risken för övertolkningar blir mindre, säger Tervo.

– Det skulle också vara viktigt att agera så att de utlänningar som kommer till Finland känner att de har ett förtroende för det finländska samhället, säger Tervo till Kuntalehti.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här