Här samlar vi material vi fått tillstånd att lägga ut från seminarierna på Kommunmarknaden 2020. Välkommen att ladda ned! Materialet är i PDF-format om inte annat nämns.

Språkbarometern 2020 – hur bra fungerar den offentliga servicen på ditt modersmål?

Kommunernas klimatarbete med fokus på markplanering och kolbindning (tvåspråkigt)

Hur säkerställer vi vård på svenska i de tvåspråkiga landskapen?

Lilla Ekonomilördag: Så påverkar reformerna och coronapandemin kommunekonomin

Informationshantering i den nya digitala världen

Digital mognad i offentlig förvaltning

Place branding – konsten att marknadsföra en plats