Kommunbranschens arbetsmarknadstvist fortsätter. Medlingsbudet godkändes av arbetsgivarna och fackorganisationerna JHL och Fosu, men inte vårdfacken Tehy och Super.

– Ministeriet fattar beslut om hur vi går vidare. Jag är jättebesviken, säger Elina Pylkkänen som är ordförande för den förlikningsnämnd som dryftar frågan om ett löneavtal för vårdare, lärare och andra kommunalt anställda till Svenska Yle.

Avtalsparter i de kommunala kollektivavtalsförhandlingarna är Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Sote och arbetsgivarens representant Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Vem och vad, läs mera här: KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer förhandlar om de kommunala kollektivavtalen

Vårdarfacket Super varnar om massuppsägningar som drabbar de nya välfärdsomårdena.

Läs också: Efter utvidgade strejken – ”kan bli startskottet på en lång, negativ spiral”

Enligt lärarfacket innehöll medlingsbudet det länge eftersträvade löneutvecklingsprogrammet som det tidigare, förkastade medlingsbudet inte innehöll.

– Att programmet nu är med i medlingsbudet är ett tecken på att nämnden fått syn på behovet av det. Jag är tacksam över de strejkandes insats och stolt över solidariteten. Tillsammans har vi genom strejken synliggjort behovet av ett löneutvecklingsprogram, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin i ett pressmeddelande.

– Med beaktande av det osäkra ekonomiska och politiska läget i världen kunde vi acceptera det här förlikningsförslaget, säger Damlin.

Detta har hänt – läs mera:

Strejken drabbar skolor, daghem, bibliotek, museer och vårdtjänster i tio städer