Strejken bland de anställda på kommunsektorn stänger skolor och daghem, bibliotek, museer och simhallar. Även social- och hälsovårdssektorns tjänster berörs. 

Strejken är utlyst till den 3–9 maj och berör tio städer: Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfor, Åbo och Kuopio.  

Strejken har betydande effekter på alla utbildningsnivåer, skriver Helsingfors stad på sin webbplats och nämner bland annat småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt arbetarinstituten i Helsingfors. 

Bara en del av daghemmen i Helsingfors är öppna under strejkdagarna. Antalet anställda som arbetar under strejken påverkar antalet barn som kan få vård på de daghem som är öppna.

– Det är möjligt att de daghem som har öppet inte kan ta emot alla barn på grund av personaldimensioneringen, skriver staden.

Förskoleundervisning ordnas i begränsad utsträckning och lekparkerna är stängda.

På grund av strejken är museerna, kulturcentren, inomhusidrottsanläggningarna och ungdomsgårdarna i regel stängda. Utomhusidrottsanläggningarna och en del av biblioteken har öppet, men omklädningsrummen vid planerna är stängda och utomhusplanerna

Strejken påverkar inte Helsingfors stadsorkesters konsertverksamhet.

Biblioteken är i regel stängda under strejken. 

Enligt Helsingfors stad är det svårt att bedöma strejkens effekter på social- och hälsovårdens tjänster. Staden strävar dock efter att trygga alla brådskande och nödvändiga social- och hälsovårdstjänster.

Icke-brådskande mottagningstider kan eventuellt ställas in eller flyttas fram.
Inom hemvården kan hembesök komma att flytta fram eller ställas in. Brådskande och nödvändiga vård-, omsorgs- och måltidstjänster är dock tryggade.

Grankulla, Esbo, Vanda och Åbo

Grankulla stad meddelar på sin webbsajt att skolorna är stängda den 3.5. Situationen kartläggs och beslut tas under dagen  om skolorna ska öppnas  för en del elever. Biblioteket, simhallen och ungdomsgården är stängda. 

Läs mera om strejkens verkningar i Grankulla här.

I Esbo får strejken betydande konsekvenser försmåbarnspedagogiken, den grundläggande undervisningen och gymnasieundervisningen. Strejken påverkar måltiderna vid läroanstalter och daghem samt städningen av lokalerna eftersom personal inom måltidstjänsterna och städtjänsterna också strejkar.

Läs mera om strejkens verkningar i Esbo här.

I Vanda påverkar strejken föutom utbildningssektorn även social- och hälsovården. Hälsostationernas brådskande arbete och jourarbete på dagpoliklinikerna fungerar som vanligt under strejken, skriver Vanda stad på sin webbplats.

Läs mera om hur strejken påverkar i Vanda här.

Åbo stad skriver på sin webbplats att stora delar av Åbo stads personal är frånvarande under den veckolånga strejken.

– Verksamheterna stänger eftersom de inte kan tryggas under strejken. Staden strävar efter att öppna tjänsterna så fort som möjligt efter strejkslutet, skriver staden.

Läs mera om strejkens verkningar i Åbo här.