Vård och utbildning, här finns jobben

27.10.2016

Sjukskötare, lärare och socialarbetare. Kommunerna i Finland kommer under år 2016 att anställa 15 000 nya arbetstagare.

Störst är behovet av nyanställningar inom hälso- och sjukvård (3 500 personer), fostran och utbildning (3 500) och socialsektorn (2 200). Rekryteringsbehovet är störst i kommuner med mer än tusen anställda.

Det här framgår av KT Kommunarbetsgivarnas enkät om behovet av kompetens och arbetskraft.

Behovet av ny personal beror i stor utsträckning på pensioneringar på kommunsektorn och kommer inte att förändras de närmaste åren.

Totalt antas personalstyrkan i kommunerna och samkommunerna ändå att sjunka.
Hela 93 procent av uppgiftslämnarna i enkäten bedömde att förändringarna i kommun- och servicestrukturerna kommer att inverka på kommunernas rekryteringsbehov.

Sammanlagt 116 kommuner och 55 samkommuner besvarade enkäten. Två tredjedelar av den kommunala personalen är anställda hos dessa.

Läs mera om enkäten här.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här